Uroczystości pogrzebowe ks. prał. Zdzisława Jana Borkowskiego

Ponad sześćdziesięciu kapłanów uczestniczyło we Mszy św. pogrzebowej w intencji śp. ks. prał. Zdzisława Borkowskiego. Uroczystości żałobne odbyły się 17 marca 2018 r. w Zembrach. Przewodniczył im ks. bp Tadeusz Pikus.

Obecni byli również ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz oraz ks. bp Piotr Sawczuk – biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Ks. bp Tadeusz Pikus we wprowadzeniu do liturgii przypomniał prawdę, że człowiek nic z tego świata nie zabiera do wieczności, poza dobrem i łaskawością. Podziękował posługę kapłańską śp. ks. Zdzisława zarówno w diecezji siedleckiej, jak i drohiczyńskiej.

Homilię wygłosił ks. prał. Andrzej Krupa – proboszcz parafii konkatedralnej w Sokołowie Podlaskim. Ukazał kapłana jako pasterza, któremu Chrystus powierza troskę o swoją owczarnię. Ludzkość, która jest jak „owce nie mające pasterza”, ciągle potrzebuje kapłańskiej posługi, która wyraża się m.in. w sprawowaniu sakramentów. Kaznodzieja przypomniał również biografię śp. ks. Zdzisława Borkowskiego, wskazując na miejsca jego pracy duszpasterskiej.

Na zakończenie żałobnej liturgii nie zabrakło okolicznościowych przemówień. Śp. ks. Zdzisława wspominali: ks. prał. Henryk Wierzejski, ks. prał. Tadeusz Osiński, ks. prał. Andrzej Jakubowicz, ks. kan. Krzysztof Uściński, ks. kan. Stanisław Chodźko,  ks. kan. Piotr Paćkowski, ks. kan. Ireneusz Głowacki, przedstawiciele parafii Zembry oraz Sarnaki.

W żałobnej procesji, której przewodniczył ks. bp Piotr Sawczuk, ciało śp. ks. Zdzisława Borkowskiego zostało odprowadzone i złożone na cmentarzu parafialnym w Zembrach.

Ks. Zdzisław Jan Borkowski urodził się 31 marca 1937 r. w Zaolszyniu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Mikłusach (1944-1949) oraz w Życzynie (1949-1950). Ukończył Gimnazjum w Siedlcach (1950-1954). W 1955 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia diakońskie przyjął w Siedlcach 11 czerwca 1960 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Siedlcach 27 maja 1961 r. z rąk ks. bp. Ignacego Świrskiego. Mocą Bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus” został inkardynowany do Diecezji Drohiczyńskiej.

Kapłańską drogę śp. ks. Zdzisława wypełniały wikariaty w parafiach: Uhrusk (1961-1962), Domanice (1962-1966), Kosów Lacki (1966-1968), Biała Podlaska-Narodzenia NMP (1968-1970), Siedlce- św. Stanisława (1970-1971). W latach 1971-1973 pełnił funkcję prokuratora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Natomiast w latach 1972-1973 był administratorem domów diecezjalnych w Siedlcach. W Górkach pełnił urząd administratora parafii (1973-1986). Urząd proboszcza pełnił w parafii Sarnaki (1986-2003). W roku 2003 przeszedł na emeryturę.  Od 2011 r. mieszkał w Zaolszynie.

W diecezji piastował następujące urzędy i funkcje: wice dziekan Dekanatu Łosickiego Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej (1974-1986), dziekan Dekanatu Sarnackiego (1992-2003), członek Diecezjalnej Rady Gospodarczej (1993), członek Rady Kapłańskiej (1993-1998), członek Komisji ds. administracyjno-sponsoringowych Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II w Drohiczynie (1998-10.06.1999).

Za swoją posługę i postawę kapłańską otrzymał następujące tytuły i odznaczenia: kanonik honorowy Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (1993), kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (1997), kapelan Jego Świątobliwości (2003), Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej (2010).

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

źródło i zdjęcia: http://drohiczynska.pl/aktualnosci/uroczystosci-pogrzebowe-ks-pral-zdzislawa-jana-borkowskiego/