Piesza nowenna do św. Józefa

 

Tradycją w naszej Sarnackiej parafii, stała się piesza nowenna ku czci św. Józefa. Kultywując tą piękną inicjatywę, w tym roku w okresie nowenny do Św. Józefa tj. od 10 do 18 marca, grupa parafian pielgrzymowała z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika do kaplicy w Lipnie pw. św. Józefa.

Święty Józef jako przybrany ojciec Chrystusa jest dla nas wzorem i przykładem. W związku z tym w nowennie kapłani ukazywali przymioty świętego jako ojca, małżonka, człowieka pracy w odniesieniu do naszego życia.

Nowenna rozpoczynała się zawsze Mszą św. wieczorową, w kościele parafialnym, po skończeniu której, pątnicy ruszali w drogę do Lipna. Sześciokilometrowy odcinek do Lipna pątnicy pokonywali modlą się, śpiewają – dzieląc się radością, talentami muzycznymi i literackimi. Podczas pielgrzymowania nie zabrakło stałych elementów tj.: konferencji i różańca. W tym roku cykl 9 konferencji odnosił się do postaci św. Stanisława Kostki. Po konferencji przychodził czas na modlitwę różańcową, w której polecaliśmy wszystkie nasze intencje. Był to zawsze czas refleksji, zamyślenia i wspólnej modlitwy w którą angażowała się całą wspólnota poprzez prowadzenie poszczególnych dziesiątek różańca i śpiew.

Po dotarciu do kaplicy w Lipnie następowało wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy nowenny. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, odśpiewaniu pieśni „Abyśmy byli jedno”, był czas na agapę, którą przygotowywali mieszkańcy Lipna.

Zwieńczeniem Nowenny była Msza święta odprawiona w Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca, w intencji wszystkich próśb zanoszonych przez wstawiennictwo świętego Józefa podczas trwania Nowenny. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Tomasz Przewoźny. Kapłan podczas kazania ukazał piękno świętości i zachęcał do pójścia za Jezusem, biorąc wzór ze świętego Józefa. Podzielił się również świadectwem swojego doświadczenia opieki świętego Józefa.

Piesza Nowenna był to czas błogosławiony, gdy poprzez swój udział mogliśmy głosić innym Chrystusa, nie słowem, ale konkretną postawą. Cieszy duża liczba pątników (średnio 80 osób), a szczególnie dzieci i młodzieży, której święty Stanisław Kostka jest patronem.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy nie szczędzili trudu i czasu w przygotowanie i bezpieczne przeprowadzenie pielgrzymów z Sarnak do Lipna. W sposób szczególny dziękujemy p. Tomaszowi i jego wnuczkowi Mateuszowi, którzy zadbali o nasze bezpieczeństwo na trasie pielgrzymki. Dziękujemy mieszkańcom Lipna za hojność i dary serca w postaci poczęstunków, którymi gościliście przybywających pielgrzymów. Niech za wszelkie dobro Bóg wam stokroć wynagrodzi. Dziękujemy wszystkim, którzy poprzez śpiew, modlitwę i obecność włączyli się w to piękne dzieło modlitewne. W sposób szczególny pragniemy podziękować Kapłanom. Ks. Proboszczowi Andrzejowi Jakubowiczowi za duchowe wsparcie i wspólne pielgrzymowanie. Ks. Piotrowi Pędzichowi i ks. Grzegorzowi Zasłonce za: obecność na trasie, wygłoszone konferencje, modlitwę i wspólny śpiew. Ks. Tomaszowi Przewoźnemu za odprawienie Mszy świętej i wygłoszone kazanie.

Mamy nadzieję, że trud i modlitwa której byliśmy częścią będzie owocowała w naszym życiu, rodzinach i całej wspólnocie parafialnej.

Pielgrzym.