Biały Piątek

 

23 marca b. r. w naszej parafii modliliśmy się w intencji życia nienarodzonego. Rozpoczęliśmy od Koronki do Miłosierdzia Bożego przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Następnie w Adoracji w ciszy własnych serc, każdy indywidualnie przedstawiał Bogu sprawę ochrony życia dzieci nienarodzonych. Następnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz, a rozważania ukazywały demony, które zabijają życie. Nasze modlitewne spotkanie zakończyliśmy Eucharystią przeżywaną w duchu modlitwy za dzieci nienarodzone, których życie jest zagrożone.