Duchowa Adopcja

9 kwietnia b.r. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w naszej wspólnocie parafialnej po każdej Eucharystii wierni mieli możliwość włączenia się w dzieło duchowej Adopcji. Inicjatywa modlitewna, która jednoczy coraz większą liczbę katolików, polega na modlitwie osobistej przez 9 miesięcy w intencji dziecka poczętego, którego narodzenie i życie jest zagrożone. Osoba która podejmuje się duchowej adopcji przez 9 miesięcy (czas trwania ciąży) omadla poprzez 10 różańca i modlitwę codzienną dziecko i ich rodziców.

Do duchowej adopcji w naszej wspólnocie parafialnej w tym roku przystąpiło 27 osób. Dziękujemy za piękny dar modlitwy wstawienniczej, życzymy wytrwałości w modlitwie i mamy nadzieję, że to dzieło modlitewne będzie procentowało w naszej wspólnocie parafialnej i w życiu wszystkich, którzy włączyli się w dzieło duchowej adopcji.