Droga światła

W trzecią Niedzielę Wielkanocną (tj. 15 kwietnia b.r. ) w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się Droga Światła. Via Lucis to nabożeństwo wielkanocne, którego przebieg wzorowany jest na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). To nabożeństwo o tematyce paschalnej ma charakter radosnych spotkań ze zmartwychwstałym Panem. Staramy się wejść w doświadczenie tych osób, do których przyszedł Zmartwychwstały Jezus, by odnowić w sobie wiarę, że On także dziś przychodzi do nas, i pragnie abyś zaprosił Go do swego życia. Droga Światła, dotyczy kilkunastu spotkań Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami i obejmuje wydarzenia zbawcze wzięte z końcowych partii Ewangelii oraz z dwóch pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich. Poszczególne spotkania Via Lucis służą kontemplacji oblicza Chrystusa żyjącego, zwycięskiego i chwalebnego, siedzącego „na prawicy Ojca” i obecnego w Kościele, we wspólnotach i w poszczególnych osobach oraz Chrystusa, na przyjście, którego czekamy z nadzieją i miłością.

Droga światła wpisała się w rozpoczynający się w tym dniu tydzień biblijny. Nabożeństwo rozpoczęło się o 19, od czytania przez kapłanów posługujących w naszej parafii Listu do Rzymian. Następnie idąc ulicami Sarnak poprzez śpiew i czytanie rozważania rozpamiętywaliśmy poszczególne spotkania Zmartwychwstałego Jezusa z uczniami.

Nabożeństwo zakończyliśmy błogosławieństwem i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Dziękujemy wszystkim za udział i śpiew, a druhom strażakom za zabezpieczenie trasy przemarszu.

 

Zapraszamy do fotorelacji.