Gminny Dzień Strażaka

12 maja b.r. w Mierzwicach miało miejsce ważne wydarzenie. W tym dniu strażacy z terenu gminy Sarnaki zgromadzeni w Mierzwicach świętowali 90 rocznice zawiązania się OSP w Mierzwicach. Obchody dnia Strażaka rozpoczęliśmy od Eucharystii, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz. W kazaniu ks. proboszcz ukazał ważną rolę straży w życiu społeczności, nawiązując do św. patrona Strażaków – Floriana.

Po Mszy św. Miało miejsce poświęcenie samochodu bojowego, który miejscowa straż otrzymała w darze. Przy tej okazji przypomniano historię OSP Mierzwice na przestrzeni 90 lat istnienia. Odznaczono druhów strażaków za wkład włożony w kształtowanie się i funkcjonowanie jednostki na przestrzeni ostatnich lat. Uroczystości zakończyła wspólna agapa. Dziękujemy druhom strażakom za całoroczną pracę i ogarniamy ich nasza modlitwą.

Św. Florianie wstawiaj się za druhami strażakami.

Dziękujemy Publicznej Bibliotece z Sarnak za użyczenie zdjęć. Zapraszamy do fotorelacji.