Nowi Lektorzy

20 maja b.r. w Drohiczynie w kościele Pofranciszkańskim miało miejsce uroczyste pobłogosławienie nowych lektorów. Wśród 89 nowych lektorów ks. bp Tadeusz Pikus pobłogosławił dwóch naszych ministrantów: Łukasza Korowajczuka i Piotra Ludwiczuka. Dwaj nasi ministranci do tej uroczystej chwili przygotowywali się już od października uczestnicząc w wykładach z zakresu: liturgiki, fonetyki, Pisma Świętego. Nieodłącznym elementem formacji kandydatów na lektorów były rekolekcje, które odbyły się w Siemiatyczach i  egzamin, który nie sprawił naszym ministrantom większych trudności. 

Dziękujemy ks. Marcinowi Szymanikowi prefektowi Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, który podjął trud przygotowań kandydatów na lektorów. Za wszelki trud niech Pan błogosławi. 

Dziękujemy i gratulujemy rodzicom, za piękny przykład wychowania w wierze katolickiej i zaangażowanie w czasie trwania kursu. Natomiast lektorom Łukaszowi i Piotrowi gratulujemy i życzymy, aby Słowo Boże, które będą czytali we wspólnocie parafialnej, przyjmowali do swego życia i na nim budowali swą relację z Bogiem.