“A po maturze chodziliśmy na kremówki”

20 maja b.r. w naszej parafii młodzież KSM-u częstowała uczestników Eucharystii „Kremówkami”.

Inicjatywa młodych połączona była z obchodami 98 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, która przeżywaliśmy 18 maja. Podczas rozprowadzania kremówek, młodzież zbierała dobrowolne ofiary na półkolonie, które zostaną zorganizowane w naszej wspólnocie parafialnej na początku wakacji.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy swymi ofiarami wsparli młodzie działającą przy naszej parafii w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.