Wizytacja kanoniczna

Plan wizytacji

Niedziela

8;00 – powitanie biskupa na granicy parafii – Kózki (proszę o liczne zgromadzenie się parafian) i przewiezienie ordynariusza do kościoła parafialnego (strażacy).

8;30 – Strażacy prowadzą biskupa do Kościoła. Przywitanie przez proboszcza i parafian, modlitwa i sprawozdanie proboszcza. Msza święta i kazanie ks. biskupa.

9;30 – Biskup w asystencji druhów strażaków udaje się do Mierzwic.

10;00 – Msza święta w kaplicy w Mierzwicach (w kościele parafialnym jest Msza święta o 10).

11;30 – Msza święta i kazanie ks. Biskupa.

16;00 – Spotkanie z Radą Parafialną w sali katechetycznej. Proszę o przybycie wszystkich Radnych.

16;50 – Nabożeństwo Czerwcowe.

17;00 – Msza Św. z kazaniem ks. Biskupa i procesja na cmentarz grzebalny jak we Wszystkie Święte (proszę o uprzątnięcie pomników).

Poniedziałek

8;00 – Msza św. w Lipnie.

9;00 – Szkoła w Lipnie.

10;00 – Przedszkole w Sarnakach.

11;00 – Urząd Gminy w Sarnakach.

12;00 – Szkoła Podstawowa w Sarnakach. Obiad w Szkole.

15;00 – Nadleśnictwo.

18;00 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. Zakończenie wizytacji.