INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 11.06 – 17.06.2018r.

Dzień Godz.

Intencja

 

PON.

11/06

 

7.00 + Jadwigi, zm. z rodz. Osiejów i Korniluków

+ Alicji Antoszczuk (30dz)

+ Marka Pióro

18.00 Dz-bł w 41 r. ur. Andrzeja

+ Leokadii, Jadwigi, Władysława, Piotra, Pawła

+ Adama Lenarta – greg.11

 

Wt.

12/06

7.00 + Adama Lenarta – greg.12

+ Janiny Czarnockiej

Dz-bł w 3r. ślubu Andżeliki i Jarosława Sokołowskich , 1 r. ur. Franciszka i 30 r. ur. Andżeliki

7.20 + Jadwigi Karwackiej (7dz)
18.00 + Alicji (13 r.)

+ Józefa Jędrzejuka (8r),rodziców i dziadków obu stron

Dz-bł w 8 rocznicę święceń ks. Piotra

 

Śr.

13/06

7.00 + Adama Lenarta – greg.13

+ Adama zm. rodziców

18.00 Rodzina Radia Maryja

+ Janiny (r), Mirosława, Anny, Heleny, Mikołaja, Tadeusza, Pauliny, Szymona, zm. z rodz. Miciurów i Rybaczuków

 

Czw.

14/06

 

7.00 + Eugenii, Mariana, Jana, zm. z rodz. Sawczuków i Karwackich

+ Krzysztofa, Marka, Janusza

18.00 + Adama Lenarta – greg.14

+ Antoniego, Tadeusza Matejczuka, Tadeusza Kordaczuka

 

Pt.

15/06

 

7.00 + Olgi, Ewy, z rodz. Gromadzkich i Żuków

+Konrada Kuśmierczyka i zm. rodziców

Dz-bł w 90 r. ur. Szczepana Matejczuka

7.20 + Adama Lenarta – greg.15
18.00 Dz-bł w 6 r. ur. Antoniny i 8 r. ur. Ignacego

+ Bronisława

 

Sob.

16/06

 

7.00 + Krystyny, Franciszka, Tadeusza Jakimiuk, zm. z rodz. Jakimiuków i Korszlaków

+ Mieczysława(1r), Krystyny (20r)

17.00 ŚLUB: Natalia Źrałka i Mateusz Lewicki
18.00 + Adama Lenarta – greg.16

+ Zofii Bujalskiej (1r), Franciszka, Krzysztofa

 

Niedz.

17/06

 

11 Niedziela Zwykła

8.30 + Heleny Bartoszuk. Jadwigi Jakubiak (3r)

+ Nikodema Lipińskiego (r)

10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 + Dariusza Zdzieborskiego (3r)

O Boże błog. dla dzieci i ich rodzin

17.00 + Adama Lenarta – greg.17

+ Andrzeja (1r)