DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY – SERPELICE 14 WRZEŚNIA 2018

Dnia 14 września 2018r. uczniowie klas VII, VIII i 3 gimnazjum uczestniczyli w Spotkaniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Serpelicach. Pierwszym  punktem naszego dnia była krótka konferencja w kościele parafialnym w Sarnakach na temat „Wolni w Duchu Świętym”, którą wygłosił ks. Piotr Pędzich. Po zakończonej konferencji uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Po wspólnej modlitwie w raz z ks. Grzegorzem ,ks. Piotrem  i panem Rafałem wyruszyliśmy w drogę do Serpelic. Tam wysłuchaliśmy koncertu grupy „Wyrwali z niewoli”. Najważniejszym punktem naszego spotkania była Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Tadeusz Pikusa. W swojej homilii poruszył temat miłości do siebie samego i bliźniego.  Na koniec wspólnej Eucharystii ks. Biskup poświęcił krzyże przywiezione przez młodzież z naszej diecezji.  Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do naszych domów.

                                       Autor tekstu: Gabriela Rybaczuk