INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 24.09. – 30.09.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

24/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.24

+ Wojciecha, Stefanii, Tadeusza, Romana, dziadków obu stron, z rodz. Daśko

+ Jadwigi Maćkowskiej zm. z KRK

18.00 + Danuty Kondrackiej (r)

+ Genowefy (r), Jana, Stanisławy, Władysława, zm. z rodziny

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Wt.

25/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.25

+ Bożeny Marczuk

+ Józefa, Klementyny, Kazimierza i ich rodziców

18.00 Dz-bł w 20 r. ślubu Anety i Piotra

+ Henryka Wasiluka

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Śr.

26/09

7.00 Dz-bł za powrót do zdrowia dzieci i w int. tych którzy w ich int. się modlili

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.26

+ Tekli Stanisławy Wasiluk (7dz)

7.20 + ks. Prał. Władysława Śledziewskiego
18.00 + Tadeusza (18r), Stanisławy, rodziców obu stron

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Czw.

27/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.27

+ Pawła Cieśluka

18.00 + Marianny, Stanisława

+ Kazimierza Chromca (18r), Bronisławy, Henryka, Adeli

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Pt.

28/09

7.00 + Aleksandra, Janiny, Tadeusza Domańskich

+ Zofii Bogdaniuk

18.00 + Tadeusza Stefaniuka (30dz)

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.28

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Sob.

29/09

7.00 + Hieronima i jego rodziców, Stanisława Kadłubowskiego

+ Mariana Terlikowskiego (1r)

+ Heleny Wasiluk (10r)

18.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.29

+ Artura (2r), Jana, zm. z rodz. Wawryniuków i Figatów

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Niedz.

30/09

 

26 Niedziela Zwykła

8.30 + Krzysztofa Czyżyka – greg.30

+ Feliksy, Władysława Lewczuk

10.00 ZA PARAFIAN

+ Leokadii, Czesława, Andrzeja, Haliny, Krzysztofa

11.30 + Franciszka, Bronisławy

Dz-bł w 7 r ur. Jakuba i 8 r. ur. Mai

17.00 Dz-bł w int. Córek i ich rodzin

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY