Zło dobrem zwyciężaj

 

 

„Księże proboszczu widzimy co się dzieje w naszej kochanej Ojczyźnie, co się dzieje w Kościele, jaka jest nagonka na kapłanów. Dlatego musimy coś z tym zrobić. Niech ksiądz ogłosi adoracje w tych intencjach. Każda rodzina korzysta z posługi kapłanów, dlatego musimy się w waszej intencji modlić”.

W myśl zasady błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, „zło dobrem zwyciężaj”, w odpowiedzi na prośbę wiernych z naszej wspólnoty parafialnej i niejako kontynuując dzieła Wielkiej pokuty, Różańca do granic i Męskiego oblężenia Jasnej Góry w naszej parafii w pierwszym tygodniu października modliliśmy się w intencji Kapłanów, Kościoła i Ojczyzny. Naszą modlitwę rozpoczynaliśmy Eucharystią o godzinie 17, następnie odmawialiśmy różaniec, po skończeniu którego trwaliśmy na Adoracji Najświętszego Sakramentu, która kończyła się Apelem Jasnogórskim o godzinie 21.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to piękne dzieło modlitewne. Dziękujemy za poświęcony czas, trwanie we wspólnocie na modlitwie, każdą Zdrowaśkę w intencji Kapłanów, Kościoła i Ojczyzny. Godny zauważenia jest fakt, że była to dość liczna grupa (nawet do 50 osób), a niektóre osoby czuwały na modlitwie przez cały okres trwania tej duchowej inicjatywy.

Ufam, że ta piękna inicjatywa naszych parafian, będzie procentowała w życiu: nas kapłanów, w całej naszej wspólnoty parafialnej, Kościoła w Polsce i naszej Ojczyźnie.