Projekt Zambia 2018

W sierpniu tego roku byłem uczestnikiem czwartej edycji wolontariatu misyjnego “Projekt Zambia”. Organizatorem projektu jest Jezuickie Centrum Społeczne “W akcji” oraz toruńskie duszpasterstwo akademickie “Studnia”. W ośmioosobowym składzie udaliśmy się do miejscowości Kasisi, aby pracować na jezuickiej farmie oraz opiekować się dziećmi w lokalnym, największym na terenie Zambii sierocińcu prowadzonym przez zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

Typowy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Świętą, potem czekała na nas praca na farmie, a następnie udawaliśmy się do sierocińca. Wspólne przygotowywanie posiłków oraz wieczorne dzielenie się ewangelią scalało naszą ósemkę i było lekiem na trudniejsze momenty.

Był to dla nas piękny czas. Poznaliśmy siebie, stworzyliśmy zgraną grupę, dzięki czemu nasza pomoc na miejscu była owocna i została doceniona. W naszej pamięci pozostaną przede wszystkim wspaniali ludzie, których poznaliśmy. Siostry zakonne na czele z siostrą Mariolą Mierzejewską zarządzającą całym sierocińcem. Ojcowie jezuici, a zwłaszcza ojciec Józef Matyjek, który odprawiał dla nas Msze Święte po polsku oraz ojciec Andrzej Leśniara z Chikuni. Nie zapomnimy na pewno o dzieciach z sierocińca, które uczyły nas miłości. O naszym opiekunie z farmy, a zarazem naszym przyjacielu – Mozesie, a także o wszystkich mieszkańcach i ludziach związanych z Kasisi, których dane nam było spotkać.

Mieliśmy również szczęście poznać Zambię od turystycznej strony. Wodospady Wiktorii, spływ rzeką Zambezi, czy dzikie afrykańskie zwierzęta na safari wywarły na nas duże wrażenie.

Choć strefa czasowa w Zambii jest taka sama jak w naszym kraju, to czas płynie tam jakby inaczej – wolniej. Ludzie, choć ubodzy materialnie, są bogaci w radość i dobroć. Zawsze znajdują wolną chwilę by się zatrzymać i porozmawiać. Są pełni prostoty i szczerej wiary. Dzięki temu nawet miesięczny pobyt w Kasisi, pozostawia w człowieku swój ślad na długo.

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy wspierali nasz projekt modlitwą, dobrym słowem czy materialnie. Wierzę, że wspólnie dołożyliśmy cząstkę do pomnożenia Królestwa Bożego na ziemi.

 Marek Szymański, Parafia Sarnaki