Ślubowali

„… i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”

30 grudnia 2017 r. w święto Świętej Rodziny w naszej Sarnackiej parafii miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Podczas każdej Mszy świętej po kazaniu miał miejsce obrzęd podczas, którego małżonkowie odnawiali swoje śluby małżeńskie.

Były to poruszające chwile, często połączone ze łzami szczęścia i radości. Małżonkowie jak przed laty stanęli naprzeciw siebie, trzymając się za ręce, patrząc sobie głęboko w oczy, często z nieukrywanym wzruszeniem, po raz kolejny wyznawali sobie wzajemnie miłość.

To piękne świadectwo i znak, dla nowych pokoleń, jak o miłość i trwałość związku małżeńskiego trzeba walczyć, poprzez wzajemny szacunek, życie sakramentalne i trwanie we wzajemnej miłości, która często wymaga poświęceń.

 Dziękując Bogu za każde małżeństwo i lata ich wspólnego pożycia małżeńskiego, wszystkich małżonków powierzamy opiece Świętej Rodziny. Niech Maryja i św. Józef będą wzorem miłości, a Nowonarodzony Jezus błogosławi na dalsze długie lata spędzone we wzajemnej miłości małżeńskiej.

Zapraszamy do fotorelacji.