Święta Agato módl się za nami!

5 lutego, w wielu kościołach w Polsce, kapłani święcili chleb i wodę na pamiątkę wspomnienia św. Agaty. Za wstawiennictwem tej świętej mają one chronić nas i nasze domostwa od niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności.

W naszej Sarnackiej parafii pielęgnujemy tą piękną ludową tradycję, która jest przejawem kultu dziewicy i męczennicy z Katanii na Sycylii. W kościele parafialnym miało miejsce poświęcenie wody i chleba na Mszach św. o godz. 7;00 i 17;00. Korzystając z okazji przybliżamy sylwetkę świętej, która jest naszą wspomożycielką szczególnie w czasie pożarów.

Imię „Agata” z języka greckiego znaczy „dobra”. Tradycja wskazuje, że św. Agata pochodziła z Sycylii z rodu rzymskiego. Odznaczała się niezwykłą urodą. Żyła w latach 235-251, za panowania cesarza Decjusza (249-251). Za panowania tego cesarza doszło do jednych z najkrwawszych w historii prześladowań chrześcijan. Agata po przyjęciu wiary w Jezusa złożyła ślub czystości i odrzuciła rękę prefekta Katanii Kwincjusza. Ten w akcie zemsty kazał ją uwięzić i po okrutnych torturach spalić na rozżarzonych węglach. Mieszkańcy Sycylii, żyjąc w sąsiedztwie wulkanu Etna często byli doświadczani niszczycielskim ogniem z wulkanu, którego wybuchy niszczyły ludzkie osiedla i pola oraz zagrażały życiu mieszkańców. Tradycja głosi, że w czasie wybuchu wulkanu w rok po śmierci Agaty mieszkańcy miasta Katania na Sycylii zwrócili się o pomoc do swojej świętej rodaczki i zostali ocaleni. Na pamiątkę tego wydarzenia powstał zwyczaj błogosławienia w dniu dzisiejszym chleba jako znaku dobroci oraz wody jako pomocy chroniącej przed niebezpieczeństwem ognia.

Przez wstawiennictwo św. Agaty polecamy Bobu nasze domostwa i prosimy aby opiekowała się całą naszą wspólnotą parafialną.

Święta Agato. Módl się za nami!