W mocy Bożego Ducha rodzina Bogiem silna

 

Tradycją Sarnackiej parafii, stała się piesza nowenna ku czci św. Józefa. Pielęgnując tą piękną inicjatywę, w tym roku w okresie nowenny do Św. Józefa tj. od 10 do 18 marca, grupa parafian pielgrzymowała z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika do kaplicy w Lipnie pw. św. Józefa.

Święty Józef jako przybrany ojciec Chrystusa jest dla nas wzorem i przykładem. W związku z tym w czasie trwania nowenny kapłani ukazywali przymioty świętego jako ojca i małżonka, który był napełniony Duchem Świętym w odniesieniu do życia rodzinnego.

Nowenna rozpoczynała się zawsze Mszą św. wieczorową, w kościele parafialnym, po skończeniu której, pątnicy ruszali w drogę do Lipna. Sześciokilometrowy odcinek do Lipna pątnicy pokonywali modlą się, śpiewają – dzieląc się radością, talentami muzycznymi i literackimi. Podczas pielgrzymowania nie zabrakło stałych elementów tj.: Koronki do św. Józefa, konferencji i różańca. W tym roku cykl 9 konferencji ukazywał dary Ducha Świętego w perspektywie świętej rodziny (jako wzoru) i zagrożeń na które narażona jest współczesna rodzina. Po konferencji przychodził czas na modlitwę różańcową, w której polecaliśmy wszystkie nasze intencje. Był to zawsze czas refleksji, zamyślenia i wspólnej modlitwy w którą angażowała się całą wspólnota poprzez prowadzenie poszczególnych dziesiątek różańca i śpiew.

Po dotarciu do kaplicy w Lipnie następowało wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy nowenny. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i pieśni „Abyśmy byli jedno”, przychodził czas na wspólną agapę przygotowaną przez mieszkańców Lipna.

Zwieńczeniem Nowenny była Msza święta odprawiona w Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz. Kapłan podczas kazania ukazał rolę Św. Józefa jako ziemskiego opiekuna Jezusa w perspektywie współczesnych zagrożeń męskości i ojcostwa.

Piesza Nowenna był to piękny czas, gdy poprzez swój udział mogliśmy głosić innym Chrystusa, nie słowem, ale konkretną postawą. Cieszy duża liczba pątników (średnio 120 – rekord 162 osoby), a szczególnie małżonków, dzieci i młodzieży.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy nie szczędzili trudu i czasu w przygotowanie i bezpieczne przeprowadzenie pielgrzymów z Sarnak do Lipna. Dziękujemy mieszkańcom Lipna za hojność i dary serca w postaci poczęstunków, którymi gościliście przybywających pielgrzymów. Niech za wasze otwarte serce Bóg wam stokroć wynagrodzi. Dziękujemy wszystkim, którzy poprzez śpiew, modlitwę i obecność włączyli się w to piękne dzieło modlitewne. W sposób szczególny pragniemy podziękować Kapłanom. Ks. Proboszczowi Andrzejowi Jakubowiczowi za duchowe wsparcie i wspólne pielgrzymowanie. Ks. Piotrowi Pędzichowi i ks. Grzegorzowi Zasłonce za: obecność na trasie, wygłoszone konferencje, modlitwę i wspólny śpiew.

Ufam, że trud i modlitwa której byliśmy częścią będzie owocowała w naszych, rodzinach, które będą Bogiem silne.

Pielgrzym.