Wielkopostne ćwiczenia duchowe

W tym roku rekolekcje wielkopostne w naszej sarnackiej parafii odbywały się w dniach 5-7 kwietnia. Parafialne ćwiczenia duchowe poprowadził ks. kanonik Andrzej Witerski proboszcz z Łysowa.  

Rekolekcje to zawsze czas zatrzymani, wyciszenia się i wsłuchania w słowa, które poprzez kapłana kieruje do nas sam Bóg. Ks. rekolekcjonista w swoich naukach rozpoczął od ukazania grzechu. Następnego dnia ksiądz rekolekcjonista ukazał, że każdy z nas powołany jest do świętości. Ostatni dzień poświęcony był miłości. Rekolekcjonista ukazał piękne postawy miłości w postaci “owoców”.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i wsparli organizację naszych parafialnych rekolekcji. W sposób szczególny dziękujemy ks. rekolekcjoniście, kapłanom, którzy posługiwali w konfesjonałach.