Tyle samo wyjazdów co powrotów

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego po uroczystej rezurekcji, miało miejsce spotkanie księży ze strażakami. Tradycyjne spotkaniu temu towarzyszą życzenia, wspólna modlitwa, śpiew i podziękowanie składane druhnom i druhom za zaangażowanie w życie parafii.