Misterium Odkupienia

Z inicjatywy ks. proboszcza Andrzeja Jakubowicza w kościele w Sarnakach powstała „Szopka Wielkanocna”. Współcześnie w kościołach podkreśla się Misterium Wcielenia poprzez tzw. „Szopki Bożonarodzeniowe”. Wcielenie Syna Bożego doczekało się wielu inscenizacji poprzez które przybliża się przyjście na świat Zbawiciela. Zapominamy jednak o innym ważnym wydarzeniu, mianowicie „Misterium Odkupienia”. Wychodząc naprzeciw temu trudnemu zadaniu w naszej parafii powstała panorama ukazująca „Mękę Pańską”.

„Misterium Wielkiego Tygodnia”, to szereg scen, które przypominają nam wydarzenia zbawcze. Misterium rozpoczyna się sceną ogłoszenia przez Anioła czasu odkupienia. Następnie mamy: Wjazd Jezusa do Jerozolimy; Ostatnią Wieczerzę z Ustanowieniem Eucharystii i obmyciem nóg; Modlitwę w Ogrójcu,  Sąd, Biczowanie, Drogę Krzyżową, Śmierć i zdjęcie z krzyża; Grób w którym spoczywało ciało Jezusa. Uwieńczeniem Misterium jest figura Chrystusa Zmartwychwstałego pośrodku Mojżesza i Jana, która ukazuje, że w Niedzielny poranek Chrystus Zmartwychwstał zwyciężając szatana i dając nam nadzieję życia wiecznego i tym samym odkupił ludzi Starego i Nowego Testamentu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym „Misterium”, aby jeszcze głębiej przeżywać Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pana i Zbawiciela w, którym mamy nadzieję życia wiecznego.

Misterium można było podziwiać w naszej świątyni parafialnej. Dla wszystkich, którzy nie mogli odwiedzić naszego kościoła przygotowaliśmy fotorelację.