Lednica 2000

1 czerwca grupa młodzieży z naszej sarnackiej parafii razem z ks. Grzegorzem uczestniczyła w spotkaniu młodzieży na Polach Lednickich.

Na spotkanie młodych udaliśmy się z rówieśnikami z Łosic, Siemiatycz i okolicznych miejscowości. Nasza 50 osobowa grupa stanowiła mieszankę młodych ludzi z różnych miejscowości, ale łączył nas jeden wspólny cel, chęć spotkania Boga we wspólnocie Lednickiej. 

Czas spotkania na Polach Lednickich, był nie zapomniany, wspólne tańce, śpiew, modlitwa i Eucharystia były czasem spotkania Boga. Młodość, radość, zapał i obecność kapłanów, którzy są duchowymi przewodnikami tworzyła nie zapomniany klimat tego religijnego spotkania.

dziękujemy Bogu za każda chwilę, za każdego za nas i myślimy już o przyszłym roku.