Panie błogosław nam

Powszechnym zwyczajem, praktykowanym od wieków w naszej parafii, jest obrzęd tzw. „Poświęcenia pól”. Zwykle sprawuje się go w okresie najbujniejszego wzrostu roślin, zbóż. W naszej parafii modlitwa w intencji urodzaju i błogosławieństwa dla pracujących na roli. W sposób szczególny modlitwą otaczamy wszystkich którzy podejmują trud pracy (również sadowników i inne zawody, które są źródłem utrzymania dla naszych parafian).  

Dawniej to błogosławieństwo łączono ze wspomnieniem św. Marka Ewangelisty, św. Izydora, patrona rolników, ewentualnie sprawowano w dni modlitw o urodzaje (poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego). Dziś z powodów praktycznych jest to niedzielne popołudnie. Zmienił się także sposób sprawowania obrzędu. Przed laty kapłan w asyście mieszkańców całej wioski szedł na pola, pomiędzy łany zbóż. Obecnie owa forma poświęcenia pól zanika. Procesja zwykle ma wymiar bardziej symboliczny: choć pozostały umajone, przystrojone kwiatami cztery stacje, zwane ołtarzami, procesja jest dużo krótsza niż kiedyś, wierni wędrują po asfalcie.

Obrzęd błogosławieństwa pól jest wyrazem wiary w Bożą Opatrzność, w szczególne partnerstwo, jakie istnieje pomiędzy Bogiem – Dawcą życia a człowiekiem. Przypomina o Bożym prymacie w świecie, pierwszeństwie wartości ducha wobec materii, o zależności od Stwórcy. Ważny jest też inny aspekt, zwykle pomijany (a często też pogardzany): według myśli chrześcijańskiej praca na roli to zaszczyt, służba, znak podjęcia ścisłej współpracy z Bogiem.

Dziękujemy wszystkim parafianom za wspólną modlitwę o błogosławieństwo Boże dla wykonywanej pracy. Ufamy, że Pan nam pobłogosławi, a modlitwa będzie owocowała w życiu całej wspólnoty parafialnej. 

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.