Odpust w Lipnie

7 lipca b.r. w kaplicy w Lipnie już tradycyjnie (jak co roku w pierwszą niedzielę lipca) odprawiony został odpust ku czci Matki Bożej czczonej w wizerunku Nawiedzenia.

Uroczystą sumę odpustową celebrował i kazanie wygłosił ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz.

Zapraszamy do fotorelacji.