Znaki wiary

W ostatnim czasie zauważamy w naszym społeczeństwie, otwarta walkę z wiarą katolicką. Niestety profanowane są znaki naszej wiary, obraz MB Częstochowskiej, Eucharystia, krzyż czy profanuje pamięć się pamięć o zmarłych. 

W odpowiedzi na to zło duchowe, chcemy podkreślać obecne pośród nas znaki wiary. dlatego w ostatnim czasie postaraliśmy się wspólnymi siłami o odnowienie figur i krzyża w obrębie kościoła parafialnego.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło i pomogli w pracach, 

Zapraszamy do relacji.