DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY DROHICZYŃSKIEJ

Dnia 12 września 2019r. uczniowie klas VII, VIII Szkoły Podstawowej w Sarnakach uczestniczyli w Spotkaniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Serpelicach. Pierwszym  punktem naszego dnia była krótka konferencja w kościele parafialnym w Sarnakach na temat „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ namaścił i posłał Mnie…” (Łk 4,18)”, którą wygłosił ks. Krzysztof Nagórny . Po zakończonej konferencji odbyło się spotkanie modlitewne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Po wspólnej modlitwie w raz z ks. Piotrem, panią Jolantą Chromiec i panem Rafałem Dydyczem wyruszyliśmy w drogę do Serpelic. Tam uczestniczyliśmy w spotkaniu ewangelizacyjnym,. wysłuchaliśmy świadectwa uczestników Światowych Dni Młodzieży 2019 w Panamie – ks. Piotra Karwowskiego i Krzysztofa Krzyckiego, bogatych w osobiste przeżycia i ciekawostki na temat życia w kraju Ameryki Środkowej. Oprócz uczty dla ducha i intelektu, przewidziane było również coś dla ciała. A o ten aspekt szczególnie zadbali: ks. Łukasz Redosz i ks. Piotr Jarosiewicz, angażując młodzież w zabawy taneczne. Najważniejszym punktem naszego spotkania była Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Piotra Sawczuka. W swojej homilii poruszył temat miłości do siebie samego i bliźniego, a także wyraził radość za obecność przybyłej młodzieży  Na koniec wspólnej Eucharystii ks. Biskup poświęcił krzyże przywiezione przez młodzież z naszej diecezji.  Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do naszych domów.