Ogłoszenia 30 Niedziela Zwykła

 1. Podziękowanie za ofiary na budowę kościoła.
 2. Podziękowania za pracę na cmentarzu dla Mirosława Kołaczkowskiego i Krzysztofa Buławskiego.
 3. Podziękowania za kwiaty do ołtarza dla państwa Terlikowskich i państwa Przesmyckich.
 4. Kończy się czas przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Zadbajmy o miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich, porządkując pomniki. Do ogólnego sprzątania cmentarza prosimy mieszkańców Sarnak Zapraszamy we wtorek (29 października) ze sprzętem: kosiarki rotacyjne, kosy spalinowe, ciągnik, wóz bądź przyczepka, grabie itp. Narzędzia potrzebne do uprzątnięcia cmentarza i terenu wokół niego.
 5. Przypominamy i zachęcamy do spowiedzi i przyjęcia komunii świętej w tych dniach za naszych bliskich zmarłych. Spowiedź w kościele przed Mszami św. W kaplicach w poniedziałek (28 października) w Lipnie od 17.3 0 i wtorek (29 października)  w Mierzwicach  o godz. 15.30.
 6. W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 8.30, 10.00 i 11.30. W kaplicach w Lipnie o 8.00, w Mierzwicach o 10.00. Mszy świętej wieczorowej (17;00) nie będzie. Po Mszy świętej o 11.30 Nieszpory żałobne i procesja na cmentarz. Na cmentarzu procesja z modlitwą za zmarłych, różaniec, kazanie i poświęcenie pomników. Chęć poświęcenia pomnika zgłaszamy wcześniej. Taca na cmentarzu na ułożenie kostki na cmentarzu. Jest to także I Piątek Miesiąca komunia św. na wszystkich Mszach św. wynagradzająca i za zmarłych. Przypominamy uczniom klas IV i VI
 7. W sobotę Dzień Zaduszny i Pierwsza Sobota Miesiąca. Msze św. o 8.30, 10.00 i 11.30. W kaplicach w Lipnie o 8, w Mierzwicach o 10. Po Mszy świętej o 11.30 Nieszpory żałobne i procesja na stary cmentarz. Po Mszy świętej wieczorowej (17.00). Procesja na cmentarz grzebalny. Przypominamy uczniom klas V i VII.
 8. Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych możemy uzyskać odpust zupełny, bądź cząstkowy pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego, przyjęcie Komunii świętej), który możemy ofiarować za siebie bądź osobę zmarłą. Odpustu nie możemy ofiarować za osobę żyjącą! W tych dniach po Mszy świętej wieczorowej procesja na cmentarz i różaniec w intencji zmarłych. Od 9 listopada przed Mszą świętą wieczorową (od 16.30) różaniec wraz z wypominkami za zmarłych polecanych na kartach wspominkowych.
 9. W Niedzielę, I Niedziela miesiąca. Wystawienie Najświętszego sakramentu, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych po Mszy świętej o 10.00. Po Mszy świętej dla dzieci (11.30), procesja Wszystkich Świętych i Bal na wikariacie. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału, a rodziców, dziadków i starsze rodzeństwo prosimy o pomoc w przygotowaniu dzieciom stroi „Świętych”.
 10. Zachęcamy do wsparcia młodzieży KSM-u przez zakup zniczy, stroików i kwiatów. Młodzież zbiera w ten sposób pieniądze na cele statutowe. 
 11. Zapraszamy do zakupu świec Caritas, jako forma pomocy osobom potrzebującym.
 12. Przypominamy i zachęcamy do modlitwy za zmarłych, a w sposób szczególny do tzw. „wypominek”
 13. Zachęcamy do udziału w nabożeństwie różańcowym.
 14. Pamiętajmy, że nasza kultura osobista wyraża się również w dbałości o porządek o miejsce wiecznego spoczynku naszych zmarłych. Przypominamy o konieczności segregacji śmieci na cmentarzu grzebalnym.
 15. Plac wokół kościoła jest poświęcony. Szanujmy to miejsce święte i potrzeby fizjologiczne załatwiajmy w wyznaczonym do tego miejscu za nowym kościołem. Kultura nic nie kosztuje a buduje.
 16. Zapraszamy do czytania tygodnika Niedziela i Miesięczników: Różaniec i Rycerz Niepokalanej.