Modlitwa za zmarłych kapłanów

  Zwyczajem kapłanów dekanatu sarnackiego jest to, że co roku – w listopadzie – gromadzą się na modlitwie w intencji zmarłych kapłanów. W tym roku takie spotkanie odbyło się 9 listopada w Gnojnie. Zebrali się wszyscy kapłani, którzy pod przewodnictwem miejscowego dziekana ks. Andrzeja Jakubowicza odprawili Mszę św. Na sprawowanej Eucharystii obecni byli również wierni świeccy, którzy reprezentowali parafię Gnojno. Liturgiczne spotkanie przypomina, że ważna i potrzebna jest modlitwa w intencji zmarłych.