101 rocznica Odzyskania Niepodległości…

  W tym roku, obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętowaniu towarzyszyły ogólnopolskie i lokalne imprezy. Polacy świętowali tego dnia niepodległość w różny sposób: uczestnictwem w modlitwach, na paradach wojskowych, festynach, biegach i innych imprezach sportowych oraz w wydarzeniach kulturalnych.

   W parafii Sarnaki świętowanie rozpoczęło się już 10 listopada, koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły. Punktem kulminacyjnym była uroczysta Msza św. sprawowana 11 listopada o godz. 10. Przewodniczył jej ks. Andrzej Jakubowicz – proboszcz parafii Sarnaki. Celebrans podkreślił w homilii wartość wolności, która jest darem i zadaniem dla współczesnych obywateli. Po jej zakończeniu wszyscy zgromadzeni udali się na miejsce, gdzie spoczywają doczesne szczątki wojowników o wolność ojczyzny, tam zostały złożone wieńce i kwiaty.