Ogłoszenia Niedziela Palmowa

Ogłoszenia duszpasterskie.

 1. Dziękujemy za ofiary złożone na budowę kościoła; serdeczne podziękowania składamy również tym, którzy złożyli ofiary na kwiaty do dekoracji kościoła.
 2. Informujemy, że w najbliższym czasie chorych odwiedzamy tylko w przypadku zagrożenia życia, inne przypadki odkładamy na termin późniejszy.

 3. W kościele są do nabycia: baranki czekoladowe z Caritas, tygodnik „Niedziela” i miesięcznik „Różaniec”.

 4. Życzymy, aby Wielki Tydzień stał się okazją do głębszego przeżycia największych misteriów Jezusa, Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

 5. Tegoroczne Święta Wielkanocne przeżywać będziemy w zupełnie innej atmosferze. Apelujemy zatem, by indywidualnie zatroszczyć się o to, by przeżyć je w sposób dobry i godny. Poniżej prezentujemy sugestie, jak w tych specyficznych warunkach godnie przeżyć czas świąteczny.

Niedziela Palmowa:

 1. Proponujemy, aby w gronie rodzinnym przygotować palmę.
 2. W Niedzielę Palmową o godz. 12.00 należy odmówić – wszyscy domownicy – Różaniec (część bolesna), następnie najstarsza osoba w rodzinie kropi palmę wodą święconą wypowiadając słowa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
 3. W postawie stojącej następuje odczytanie fragmentu Ewangelii (Mt 21, 1-17).
 4. Najstarsza osoba w rodzinie kreśli na czołach wszystkich domowników znak krzyża.

Wielki Czwartek:

Msza św. Wieczerzy Pańskiej sprawowana będzie o godz. 17.00. Jest to dzień w którym wspominamy ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. Po Mszy św. procesja do ciemnicy, adoracja trwa do 21 – wg grafiku. Na Eucharystii w kościele może przebywać tylko 5 osób, dlatego proponujemy by:

 1. Rodzina na stole przykrytym białym obrusem ustawiła obraz Ostatnia Wieczerza (jeśli posiada) oraz płonącą świecę, zasłonięty krzyż a także Pismo Święte.
 2. Po słowach w Imię Ojca… należy: odmówić „dziesiątek” Różańca – tajemnica Ustanowienie Eucharystii, odczytać fragment Ewangelii (św. Jan – rozdziały 13 i 14), odśpiewać pieśń Ogrodzie Oliwny. Można dokonać symbolicznego „obmycia nóg”. Następnie należy odmówić akt pokutny: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu… oraz wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii, w tym wypadku duchowej.
 3. Proponujemy – w gronie rodzinnym – spożyć „wieczerzę”, oczywiście w atmosferze życzliwości i braterstwa.

 

Wielki Piątek:

Przypominamy, że tego dnia obowiązuje post ścisły (tzn. jemy raz dziennie, lub trzy razy nie przejadając się). Nie spożywamy mięsa, nabiału, jaj, alkoholu! Adoracja Najświętszego Sakramentu – wg grafiku. W kościele nabożeństwo sprawowane będzie o godz. 16, następnie nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu. Adoracja potrwa do godz. 21. Przypominamy, że w kościele może znajdować się do 5 osób. Proponujemy, by tego dnia:

 1. Śpiewać Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa.
 2. W gronie rodzinnym dokonać uroczystego odsłonięcia krzyża, następnie oddać cześć przez ucałowanie. Jest to dobry czas, by wspólnie rozważyć Drogę Krzyżową. Warto tego dnia odczytać fragment Ewangelii opisujący Mękę Pańską (J 18,1-19,42) oraz odśpiewać Gorzkie Żale.

 

Wielka Sobota:

Tego dnia zachowujemy post – jak w każdy piątek! Adoracja Najświętszego Sakramentu – wg grafiku. Msza Wigilii Paschalnej sprawowana będzie                        o godz. 19. Przypominamy, że w kościele może znajdować się tylko 5 osób! Zachęcamy, by:

 1. W domu, na ołtarzu zapalić dużą świecę lub znicz (bez osłonki), od tej świecy w czasie modlitwy: Wierzę w Boga, zapalamy świece chrzcielne.
 2. Odczytać fragment Pisma Świętego (Mk 16, 1-8)
 3. Tego dnia można odmówić „dziesiątek” Różańca rozważając tajemnicę: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 4. Pamiętamy o Akcie pokutnym i duchowej Komunii.

 

Wielka Niedziela.

Rezurekcja w naszej parafii sprawowana będzie o godz. 6. Pamiętajmy, że w kościele może znajdować się tylko 5 osób! Tego dnia pokarmy błogosławi ojciec rodziny.

 

Proponujemy następujący schemat:

 

Ojciec rodziny mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadająPrawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

“Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5, 16-18)
 
Albo:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6, 31 ab.32b-33)
 
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
 
Ojciec rodziny: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

                                     Na ten czas z serca Wam błogosławimy!