Odpust ku czci Wniebowzięcia Matki Bożej

W niedzielę 9 sierpnia w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks.kan.dr Wojciech Hackiewicz. Kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę na problem jaki mocno dotyka nasze pokolenie, a mianowicie ucieczka od Boga. Doprowadza ona wielu z nas do duchowej depresji, w konsekwencji której odrzucamy Boga. Zaczynamy żyć w alternatywnym świecie skupieni tylko na sobie. Uciekamy od prawdziwego życia szukając pocieszenia w nałogach i uzależnieniach. Na koniec ks.Wojciech zachęcił abyśmy trwali na modlitwie, która daje ukojenie i pokój ducha. Zaprosił również wszystkich parafian na Misje Święte, które poprowadzi w naszej parafii wraz z ks.Jerzym Dudą tydzień przed uroczystością poświęcenia nowego kościoła. Dziękujemy Bogu za łaskę przeżycia odpustu, którego owocem niech będzie nasze nieustanne duchowe przemienianie.