Pielgrzymka do Leśnej Podlaskiej 2020

Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej parafii w ostatnią sobotę sierpnia (tj.29.08.2020r.) po porannej Mszy Świętej wyruszyła piesza pielgrzymka z Sarnak do Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. W drogę wyruszyło ponad 130 pątników na czele z Wikariuszem ks. Mariuszem Szymanikiem. Z modlitwą i śpiewem na ustach, nie zważając na deszczową pogodę nieśliśmy z radością nasze indywidualne intencje oraz całej wspólnoty parafialnej. Na jednym z etapów, podczas krótkiej konferencji ks. Mariusz podkreślił jak ważną rolę w życiu każdego Chrześcijanina odgrywa wspólnota parafialna, której każdy z nas jest istotną częścią.
Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za łaskę pielgrzymowania w tak ważnym dla naszej parafii roku. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom fizycznym jak i duchowym za wspólne pielgrzymowanie i modlitwę. Ks. Mariuszowi za duchową opiekę, grupie muzycznej za animację śpiewu, Służbie porządkowej za dbanie o bezpieczeństwo pielgrzymów oraz Panu ,,bagażowemu” za bezpieczny transport bagaży.
Niech Matka Boża Leśniańska otacza płaszczem matczynej opieki całą naszą parafię i każdego z nas.
Matko Boża Leśniańska, módl się za nami!