Adwent-czas oczekiwania!

W niedzielę (29.12.) rozpoczęliśmy Adwent. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Chcąc lepiej przeżyć ten ważny okres roku liturgicznego, powinniśmy bardziej zagłębić się w jego znaczenie. W niedzielnej Ewangelii usłyszeliśmy wezwanie Jezusa do tego byśmy nieustannie czuwali. Czuwać tzn. być ciągle przygotowanym. Mamy być cały czas gotowi na to, że Pan zapuka do drzwi. Chodzi tu o przyjście Chrystusa w chwale na końcu czasów. Pierwsza część adwentu (okres od początku adwentu do 16 grudnia włącznie) kieruje duszę wiernych ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Zbawiciela na końcu czasów. Natomiast druga część jest czasem bezpośredniego przygotowania na uroczystość Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Tradycyjnie z adwentem wiąże się uczestnictwo w Roratach. Są to Msze Święte odprawiane ku czci Najświętszej Maryi Panny, którą symbolizuje ,,Roratka” – dodatkowa świeca ustawiona przy ołtarzu, zapalana tylko podczas tych Mszy. Poprzez uczestnictwo w Roratach zapraszamy Maryję do tego by razem z nami oczekiwała i uczyła nas jak najlepiej przeżyć ten czas. Jest Ona najlepszą przewodniczką po adwencie gdyż jako pierwsza go przeżyła oczekując na narodziny Swojego Syna. Wzywajmy więc Jej orędownictwa by ten czas, który już po raz kolejny w swoim życiu przeżywamy, nie był przez nas zmarnowany i przespany, ale byśmy tak jak Ona mogli odpowiedzieć Bogu z pełnym przekonaniem: ,,Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!”