Święty Mikołaj odwiedził dzieci w naszym kościele

6 grudnia po Mszy Świętej o godz. 11.30 nasze dzieci odwiedził św. Mikołaj. Jest to dzień, w którym wspominamy go w liturgii. Święty Mikołaj to postać historyczna. Urodził się w Patras w Grecji około 270 roku. Wybrany został na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji). Odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia między rokiem 345 a 352.
Od najmłodszych lat przyszły biskup był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim. Był jedynym dzieckiem bardzo zamożnych rodziców, którzy wiele lat modlili się o jego narodziny. Mimo, iż był jedynakiem, odznaczał się ogromną wrażliwością na ludzką biedę oraz niezwykłą pobożnością. Te przymioty sprawiły, że został wybrany na biskupa miasta Mira – stolicy jego rodzinnej prowincji. Jako biskup, Mikołaj zasłynął z opieki nad ubogimi, którą prowadził w bardzo dyskretny sposób, a często anonimowo. Szczególną troską biskup Mikołaj otaczał dzieci, które bardzo często otrzymywały od niego drobne upominki. Znane jest też jego miłosierdzie wobec więźniów i skazańców, za którymi potrafił wstawiać się nawet u władz cesarskich. Tradycja przekazała nam kilka legend na jego temat, jak m.in. legendę o podrzuceniu posagu trzem ubogim siostrom oraz o tym, jak swymi modlitwami uratował rybaków podczas burzy na morzu.                  
Święty Mikołaj doświadczył także prześladowań, które spadły na Kościół za panowania cesarza Dioklecjana. Został on uwięziony, a wolność odzyskał dopiero w 313 roku, gdy cesarz Konstantyn zalegalizował chrześcijaństwo w całym cesarstwie.                
Na pamiątkę dobroci świętego biskupa powstał zwyczaj obdarowywania się prezentami w dzień jego liturgicznego wspomnienia. Aby tradycji stało się zadość, św. Mikołaj wszystkim dzieciom przyniósł słodkie upominki

.