Medalik

Kolejnym wydarzeniem w trakcie przygotowania dzieci do I Komunii Świętej jest obrzęd wręczenia i poświęcenia medalików. Obrzęd ten w naszej parafii połączony jest z uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, jest on włączony w Mszę Świętą. Przed błogosławieństwem końcowym ksiądz proboszcz pobłogosławił przygotowane medaliki. Medalik przypomina nam o ciągłej obecności Maryi w naszym życiu i jest świadectwem naszej czci i miłości ku Matce Bożej.
Dzieci z szacunkiem ucałowały medaliki na znak ich oddania się Matce Bożej. Po tym obrzędzie miało miejsce spotkanie z rodzicami dzieci. Słowa skierowane do rodziców zawierały: przypomnienie, jak wielką rolę w przygotowaniu do I Komunii Świętej odgrywa ich postawa, a zwłaszcza zaangażowanie w życiu religijnym; zachętę, aby dopilnowali, by ich dzieci zawsze nosiły medaliki, by darzyły je czcią i szacunkiem, nie ze względu na ich wartość materialną, ale ze względu na ich znaczenie w życiu religijnym człowieka.