Ogłoszenia II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.
 3. Dziś z racji I Niedzieli Miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 nabożeństwo adoracyjne i zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 18.00 Msza Święta w intencji Wspólnoty Mężczyzn św. Józefa.
 4. Jutro pierwszy poniedziałek stycznia. Różaniec o godz. 16.15, a następnie Msza Święta w intencji Dusz czyśćcowych.
 5. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną w tradycji świętem Trzech Króli. Chrystus objawia się jako Zbawiciel tym, którzy Go szukają, ponoszą ryzyko, potrafią rozpoznać znaki zapowiadające Jego narodzenie, porzucają dotychczasowe życie i wyruszają w drogę. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego. Zwyczajem ojców chcemy naznaczyć drzwi swoich mieszkań i domów literami K + M + B albo C + M + B (które możemy rozumieć albo jako inicjały imion trzech królów, albo jako skrót łacińskiego Christus mansionem benedicat – „Chrystus błogosławi temu domowi”). W ten sposób damy świadectwo, że przyjęliśmy Nowonarodzonego do swojego życia.
  W tym dniu modlimy się w intencji misji i składamy ofiary na tacę na potrzeby misji na całym świecie.
  To również pierwsza środa – różaniec do Matki Bożej Sarnackiej z czytaniem próśb i podziękowań.
 6. 7 stycznia pierwszy czwartek miesiąca. Będziemy prosili o liczne i święte powołania o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Kościele. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania o godz. 16.00.
 7. 10 stycznia, niedziela Chrztu Pańskiego. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy zgodnie z tradycją śpiewamy do 02 II. Niech to będzie szczególna okazja do dziękczynienia za otrzymany sakrament Chrztu Świętego. Pamiętajmy o wynikających z niego zobowiązaniach oraz o osobie, która nam go udzieliła.
 8. Podsumowanie 2020 r.:
  Chrzty – 17; Małżeństwa – 6; Pogrzeby – 62 (2 dzieci nienarodzonych); I Komunia – 22; Bierzmowanie – 27; rozdanych Komunii – 53 tyś.; Msze Święte w intencji Dobrodziejów – 97.
 9. Tradycyjnie w okresie Bożonarodzeniowym odbywa się wizyta duszpasterska tzw. kolęda. Ze powodu utrzymującego się wysokiego zagrożenia epidemicznego, nie będziemy mogli jej przeprowadzić w tradycyjnej formie. Odwiedzimy po 17 stycznia tylko wiernych otwartych i chętnych na spotkanie kolędowe. Prosimy radnego lub sołtysa o zabranie z zakrystii i rozdysponowanie w swoich społecznościach parafialnych folderów kolędowych. Niech powyższe zaproszenie trafi do każdej rodziny i umożliwi zapoznanie się z prowadzonymi w parafii pracami oraz zaplanowanymi działaniami na najbliższy czas. Trzecią część folderu odcinamy wzdłuż przerywanych linii: zostanie odebrana przez kapłanów od rodzin organizujących spotkanie kolędowe, a w innych przypadkach niech będzie przekazana do skrzynki znajdującej się pod chórem lub do zakrystii.
 10. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 11. Zostały przygotowane: album Budowa Kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni oraz doskonały prezent na nadchodzące święta.
 12. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Krystyna Nasiłowska-Wróblewska i Stanisław Chwedorczuk. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłych polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…