Ogłoszenia II Niedziela Zwykła

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie. Kto w tym czasie uczyni cokolwiek dla jedności Kościoła (modlitwa, post, jałmużna, studium itp.) i weźmie udział w zakończeniu tego Tygodnia Modlitw, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 3. We wtorek imieniny ks. Mariusza i p. kościelnego – pamiętajmy w modlitwie o Solenizantach.
 4. W czwartek, 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla żyjących a dla zmarłych wypraszajmy łaskę życia wiecznego.
 5. W sobotę o 16.00 konferencja przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych, a sakrament Chrztu udzielany jest w  IV niedzielę miesiąca.
 6. W kolejną niedzielę swoimi ofiarami złożonymi do puszek wesprzemy poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. Polecam tę zbiórkę życzliwości Parafian.
 7. Zgodnie z zapowiedzią, od poniedziałku, odwiedzimy chętnych Parafian z wizytą duszpasterską. Tradycyjnie przygotowujemy miejsce modlitwy – stół nakryty białym obrusem, krzyż, 2 świece, wodę święconą, kropidło, Pismo Święte, może być krzyż misyjny oraz album z budowy. Proszę o przekazanie trzeciej części folderu kapłanowi podczas spotkania. 


  Plan wizyty duszpasterskiej:

  – Sarnaki (od godz. 15.00):
  poniedziałek – ul. Kolejowa i Batorego 3 ks.
  wtorek – ul. Lisia, Krecia, Dzikowa, Zajęcza 3 ks.
  środa – ul. Konopnickiej, Oś. Gazowe 2 ks.; ul. 3 Maja do Daniluka 1 ks.
  czwartek – ul. Rysia, Piłsudskiego 1 ks.; ul. Kościelna, Berka i blok 1 ks.; Nadleśnictwo i blok drogowy 1 ks.
  piątek – ul. Kościuszki 1 ks.; ul. Żeromskiego 1 ks., ul. Spokojna 1 ks.; wszyscy schodzą się na ul. Kilińskiego

  – miejscowości poza Sarnakami (od godz. 8.30):
  poniedziałek – Grzybów i Kamianka 2 ks.
  wtorek – Lipno 3 ks.
  środa – Terlików 1 ks. i Płosków, Kolonia Płosków 1 ks.
  czwartek – Kolonia Hołowczyce 1 ks. i Franopol od godz. 10.30 1 ks.
  piątek – Chlebczyn 2 ks.
  sobota – Hołowczyce 3 ks.

  Uwzględniamy prośby tych wiernych, którzy pragną wizytę duszpasterską przełożyć na późniejszy czas z różnych powodów (obecność dzieci, chorych, starszy wiek domowników, itd.). Jednocześnie pragniemy poinformować, aby parafianie, którzy odłożyli czas kolędy nie czuli się napiętnowani.

 8. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 9. Zostały przygotowane: album Budowa Kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni oraz doskonały prezent na nadchodzące święta.
 10. W tym tygodniu patronuje nam:
  • 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy.