Odpust parafialny.

Początek sierpnia w naszej parafii wiąże się z Odpustem ku czci Przemienienia Pańskiego. W tym roku przeżywaliśmy go w drugą niedzielę miesiąca, 8 sierpnia.

Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks.dr hab. Norbert Mojżyn, Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ks.Norbert w skierowanym do zebranych słowie przywołał, w świetle uroczystości Przemienienia postać Sługi Bożego Ks.kard. Wyszyńskiego. Podkreślił z dumą iż pochodził On z naszej, podlaskiej ziemi. Świadek dwóch Wojen Światowych, kapelan Powstania Warszawskiego i wreszcie głowa Kościoła w ogarniętej reżimem komunistycznym Polsce. Niestrudzony ,,Prorok Najwyższego”, który potrafił powiedzieć stanowcze ,,NIE – Non possumus” gdy próbowano niszczyć wspólnotę Kościoła Katolickiego w naszym kraju. Ks.Profesor przypomniał iż był On nazywany przez Polaków ,,niekoronowanym Królem” naszej ojczyzny w trudnych dla niej latach. Porównał Jego życie do posługi Mojżesza, który przez wiele trudnych lat prowadził Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej, którą zobaczył z góry Nebo ale nie dane Mu było do niej wejść. Podobnie Kard. Stefan Wyszyński, który zobaczył tworzącą się ,,Solidarność” – zapowiedź wolnej Polski ale odszedł do Domu Ojca zanim ta wolność nadeszła i spogląda z góry na nas, żyjących w wolnym kraju.

Ta odpustowa uroczystość jest dla nas przypomnieniem, że każdego z nas Pan zaprasza na górę Przemienienia. Abyśmy nigdy nie przeoczyli tego zaproszenia i potrafili na nie z wiarą odpowiedzieć.

Na koniec przypomnijmy sobie jedno ze zdań wypowiedzianych przez Kard.Wyszyńskiego, które są nadal bardzo aktualne: ,,Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!”