Ogłoszenia III Niedziela Adwentu

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych.
 3. Dziękuję Ks. Marcinowi Szymanikowi za przeprowadzenie rekolekcji parafialnych.  Ufam, że większość parafian skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.
 4. Przeżywamy Adwent – okres radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej Roratnej w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz. 17.00 oraz w środę i sobotę o godz. 7.00.  Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana.
 5. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości.
 6. Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.
 7. Porządek odwiedzin chorych jest następujący:
  S P O W I E D Ź     I    K O M U N I A     C H O R Y C H
    12.30 15.00
  1 ks. Hołowczyce, Kol. Hołowczyce, Płosków, Kol. Płosków, Terlików Sarnaki, Chybów
  2 ks. Franopol, Chlebczyn, Lipno Bużka, Kózki, Binduga, Klimczyce, Kol. Klimczyce
  3 ks. Grzybów, Kamianka, Rzewuszki Rozwadów i Mierzwice
 8. Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu owczarni Chrystusowej. 
 9. W piątek wieczór wiary w WSD w Drohiczynie dla młodzieży męskiej.
 10. W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 Msza Święta w intencji Mężczyzn.
 11. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 12. Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz pocztówki i sianko przygotowane przez KSM. Zachęcamy do wsparcia tych inicjatyw.
 13. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 14. W tym tygodniu patronują nam:
  • 13 XII – św. Łucja (ok. 281-304), dziewica i męczennica;
  • 14 XII – św. Jan od Krzyża (1542-1591), karmelita, mistyk i doktor Kościoła.
 15. W minionym tygodniu odeszła do Pana: śp. Wiesława Śliwińska. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłą polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…