IV Niedziela Adwentu

  1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
  2. Powoli kończy się Adwent. Minęły rekolekcje parafialne. Ufam, że większość parafian skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.
  3. W piątek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. O godz. 24.00 zapraszamy wszystkich Parafian i Gości na Pasterkę do kościoła parafialnego oraz o godz. 22.00 do kaplic.
  4. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  5. W czwartek o godzinie 16.00 konferencja dla rodziców naturalnych i chrzestnych.
  6. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Jan Rypina, Jan Wasilewski, Stanisława Skolimowska i Teresa Stefaniuk. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłych polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…