Ogłoszenia Niedziela Świętej Rodziny

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały w świętości, aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości oraz troski o każdego, szczególnie starszych i przeżywających życiowe trudności. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich na każdej Mszy Świętej.
 3. Dzisiejsze ofiary przeznaczone są na Fundusz Stypendialny.
 4. We wtorek, 28 grudnia, przypada liturgiczne święto Świętych Młodzianków. Tego dnia będziemy się modlić szczególnie za dzieci nienarodzone oraz niemowlęta.
 5. W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne po Mszy Świętej o godz. 17.00. Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

  Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Ks. Biskup udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wspomnienie św. Sylwestra, w piątek 31 grudnia 2021 r. Ordynariusz przypomina i zachęca również wiernych do trzeźwości i form pokuty, zwłaszcza uczynków miłości i pobożności.

 6. W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Za publiczny śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane). Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo z różańcem wynagradzającym o godz. 16.15.
 7. Od jutra rozpoczniemy wizytę duszpasterską, zwaną kolędą. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy z domownikami oraz rozmowy na tematy wiary oraz bieżących spraw duszpasterskich. Plan wizyty kolędowej jest następujący:
  pon. – Hołowczyce; wt. – Lipno; śr. – Grzybów, Mierzwice, Chlebczyn; czw. – Kol. Hołowczyce, Terlików, Płosków, Kol. Płosków; pt. – Bużka, Kózki, Binduga, Klimczyce, Kol. Klimczyce.
 8. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 9. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 10. W tym tygodniu patronują nam:
  • 27 XII – św. Jan Apostoł, brat Świętego Jakuba Większego, umiłowany uczeń Jezusa, autor Ewangelii, Księgi Apokalipsy oraz trzech listów;
  • 28 XII – św. Młodziankowie, dzieci zamordowane z rozkazu Heroda po narodzinach Zbawiciela;
  • 31 XII – św. Sylwester, biskup Kościoła rzymskiego w r. 314.; rządził Kościołem za panowania Konstantyna Wielkiego, w którym to czasie szerząca się schizma donatystów oraz herezja ariańska spowodowały wiele złego; zm. w r. 335 i został pochowany w katakumbach Pryscylli przy via Salaria.