Nawiedzenie

Do naszej parafii 14 lutego dotarły relikwie św. Jana Pawła II oraz Krzyż, trzymał go podczas Drogi Krzyżowej 25 marca 2005 r., które zostały uroczyście wprowadzone do świątyni w procesji przez ks. prał. Andrzeja Jakubowicza, miejscowego proboszcza, i reprezentantów parafii – Wspólnotę Mężczyzn św. Józefa w otoczeniu służby ołtarza oraz licznie przybyłych wiernych. Po zainstalowaniu relikwii w prezbiterium rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, a po niej nastąpił akt przebłagania – modlitwa kapłanów, przedstawicieli rodzin, młodzieży i dzieci. Dalszy ciąg czuwania przy świętych Znakach miał formę adoracji – Dzieci I-komunijnych i ich Rodziców, Kandydatów do bierzmowania oraz Przyjaciół Oblubieńca. Wspólnotowa modlitwa zakończyła się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem udzielonym przez proboszcza relikwiami. Przy Krzyżu i relikwiach, do porannej Mszy Świętej, czuwają Członkowie poszczególnych Kół Żywego Różańca oraz osoby chętne poświęcić swój czas na trwanie w bliskości tych Świętości.