Wielki Post – dla Dzieci

Słowo Boże, prowadź!

Pan Jezus umarł na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstał i wstąpił do nieba, żeby przygotować nam wieczne mieszkanie. W ten sposób zostawił nam drogowskaz i przewodnik, żebyśmy tam trafili. Drogowskazem jest krzyż, a przewodnikiem – Biblia. Dlatego naszą Drogę Krzyżową w roku 2022 przejdziemy wpatrując się w krzyż i wczytując się w Pismo Święte.

A więc: Słowo Boże, prowadź!

Materiały dla dzieci na Drogę Krzyżową składają się z planszy i sześciu obrazków na siedem nabożeństw Drogi Krzyżowej. Podczas pierwszego dzieci otrzymają planszę, na której będą przyklejały obrazki otrzymane podczas kolejnych nabożeństw Drogi Krzyżowej. Po wklejeniu wszystkich na planszę otrzymają obraz Jezusa Miłosiernego autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego. Na odwrocie każdego obrazka znajduje się modlitwa i zadanie  na poszczególne tygodnie Wielkiego Postu.