Intencje Mszy Świętych 17. – 23.06.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 17  
7:00 + Elżbiety Daniluk (r.) Mieczysław Daniluk
18:00 + Szczepana (r.), Krystyny, zm. rodziców Krystyna Andrusiak
 

 

Wt.

7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 18  
7:00 + Marianny, Stanisława, Wojciecha, zm. z rodz. Wawryniuków Marianna Stachowicz
18:00 Dz-bł w 19 rocz. święceń kapłańskich ks. Tomasza Duszkiewicza Mama
 

 

 

Śr.

7:00 + Marianny, Jana Daniluk i ich rodziców Grzegorz Daniluk
7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 19  
18:00 + Jana Wojnach (20 r.) Małgorzata Kołodziejczuk
18:00 + Bogusława Obrępalskiego Córka Emilia
18:00 + Eugeniusza (r.), Mirosława, Zofii, Krzysztofa Rodzina
 

 

 

 

Czw.

 

7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 20  
7:00 + Aleksandra Lewickiego, jego rodziców, rodzeństwo i dziadków Marek Lewicki
7:20 + Janiny Góralińskiej (5 r.), Kazimierza, Czesława Rodzina
7:20 + Janusza Karwackiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Mariana (r.), zm. z rodz. Korowajczuków i Lutkiewiczów Mieczysław Korowajczuk
18:00 + Jana Szeweluka (20 r.), Leszka, zm. z rodz. Szeweluków i Walczuków Rodzina
 

 

 

Pt.

7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 21  
7:00 + Mariana, Eugenii, Jana Sawczuków, zm. dziadków Karwackich Józef Stachowicz
7:20 + Wojciecha (18 r.), Jana, Janusza, zm. z rodz. Tarasów i Walczuków Danuta Walczuk
18:00 + Stanisława Kordaczuka Rodzina
18:00 + Jana Mazuruka Stanisława Urban
 

 

 

 

Sob.

7:00 + Zbigniewa Melecha Rodzina
7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 22  
7:20 + Krystyny, Franciszka, Tadeusza Jakimiuk, zm. Z rodz. Jakimiuk i Korszlak Janusz Jakimiuk
7:20 Dz-bł w 30 rocz. sakr. małżeństwa Bożeny i Andrzeja Córki
16:00 Ślub: Katarzyna Steleżuk i Mateusz Pogorzelski  
18:00 Dz-bł w 40 rocz. Święceń kapłańskich Księdza Proboszcza Grażyna Norwa
18:00 + Tadeusza Kasprzaka Rodzina
18:00 Dz-bł do MB Sarnackiej w 2 rocz. sakr. małżeństwa Natalii i Kamila Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Romana (18 r.), Janiny, Marianny, Zofii, Jadwigi, Stefana, zm. rodziców, dziadków i chrzestnych obu stron Stanisława Jędrzejuk
10:00 Za Parafian i Gości/+ Heleny Andrusiak – greg. 23  
11:30 Dz-bł w 40 rocz. święceń kapłańskich Księdza Proboszcza  
17:00 + Zenona Lutkiewicza (im.) Rodzina

Intencje mszalne – 03. – 09.06.2024 r.

Intencje Mszy Świętych 27.05. – 02.06.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Za zmarłych pracowników Urzędu Gminy  
7:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 27  
7:20 + Marianny Mazuruk Stanisława Urban
7:20 + Marianny, Stanisławy Wiesława i Andrzej Wasiluk
18:00 Dz-bł o Boże błog. i zdrowie dla wnuczek: Julii, Natalii i Magdaleny Dziadkowie
18:00 + Eugenii Iwaniuk (17 r.) Halina Iwaniuk
 

 

 

Wt.

7:00 + Romana (r.), Józefa, Stanisława Małgorzata Gregorczuk
7:00 + Marianny (r.), Jana, Janiny, Henryka, zm. dziadków Rodzina
7:20 Dz-bł o zdrowie dla wnuków Kazimierza, Tadeusza, Jana i ich rodziców Dziadkowie
7:20 + Janusza Karwackiego (7 dz.) Rodzina
18:00 + Marii Hackiewicz Rodzina
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 28  
 

 

Śr.

7:00 + Janusza Machuta (11 r.) Żona
7:00 + Antoniego, Stanisława Danuta Cieślak
7:20 + Łukasza Bytnara, Wiesławy Sitkiewicz Lidia Klimaszewska
18:00 + Tekli Stanisławy, Józefa, zm. z rodz. Wasiluków Córka Teresa
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 29  
 

 

Czw.

 

8:30 Dz-bł w 12 r. ur. Karoliny Rodzice i siostry
10:00 Za Parafian i Gości  
17:00 + Józefa Wasiluka (r.) Marian Wasiluk
17:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 30  
 

 

 

 

Pt.

7:00 + Józefy, Stanisława, Władysława, zm. z rodz. Zubkowiczów i Jaskólskich Rodzina
7:00 + Heleny, Zygmunta, Wiesława, zm. z rodz. Bartoszuków Czesława Mateuszuk
7:20 Dz-bł w 3 r. ur. Zosi Dziadkowie
7:20 + Jana (r.), Honoraty Janina Nowosielska
18:00 Dz-bł w 50 r. ur. Pawła i 18 r. ur. Zuzanny Rodzina
18:00 + Ewy Maksymiuk (1 r.) Rodzina
 

 

Sob.

7:00 + Józefa (r.), Ireny, Marka, Janusza, Krzysztofa Marian Domański
7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 1 Rodzina
18:00 Dz-bł do MB Sarnackiej w 6 r. sakr. małżeństwa Magdaleny i Konrada Rodzina
18:00 Dz-bł w 60 r. ur. Antoniego Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Marka Pióro (6 r.) Teresa Pióro
10:00 Za Parafian i Gości/+ Heleny Andrusiak – greg. 2  
11:30 + Ewy Maksymiuk (1 r.) Rodzina
17:00 Dz-bł w intencji dzieci i wnuków Celina Dziwińska
17:00 Dz-bł w 20 r. sakr. małżeństwa Jolanty i Sławomira oraz o dary Ducha Św. dla dzieci Małżonkowie

Intencje Mszy Świętych 13. – 19.05.2024 r.

Dzień  Godz  Intencje  Ofiarodawca 
 

 

Pon. 

 

7:00  + Janiny Folwarskiej – greg. 13   
7:00  + Ireny Chwesiuk (16 r.)  Rafał Chwesiuk 
7:20  + Heleny Żak (30 dz.)  Uczestnicy pogrzebu 
18:00  W intencji Rodziny Radia Maryja   
18:00  Dz-bł w 18 r. ur. Bartosza  Rodzina 
 

Wt. 

7:00  + Zbigniewa (16 r.), zm. z rodz. Bodzon  Żona 
18:00  Dz-bł w 2 rocz. sakr. małżeństwa Katarzyny i Krzysztofa oraz w rocz. Chrztu Katii  Rodzina 
18:00  + Janiny Folwarskiej – greg. 14   
 

 

Śr. 

7:00  + Zofii Onopiuk  Jadwiga Zubkowicz 
7:00  + Aleksandra, Heleny, zm. rodziców, zm. z rodz. Malinowskich, Jana, Marianny Nowosielskich, Marcina Boruty  Stanisław Malinowski 
18:00  + Czesławy, Szczepana Śliwińskich (r.)  Rodzina 
18:00  + Janina Folwarska – greg. 15   
 

 

Czw. 

 

7:00  + Janiny Folwarskiej – greg. 16   
7:00  + Bolesława Izdebskiego (8 r.)  Halina Izdebska 
7:20  + Zofii Mateuszuk (30 dz.)  Uczestnicy pogrzebu 
18:00  + Roberta, Zbigniewa (r.), Krystyny, zm. rodziców obu stron  Maria Gregorczuk 
 

 

 

Pt. 

7:00  + Haliny, Leokadii, Stanisława  Zenon Matejczuk 
7:00  O Boże błog. i opiekę MB Sarnackiej dla Siostry Katarzyny na czas operacji  Rodzice 
7:20  Dz-bł w 33 r. ur. Konrada  Rodzice 
18:00  + Janiny Folwarskiej – greg. 17   
18:00  + Zenona (3 r.), Haliny Tomaszuków, zm. rodziców obu stron  Agata Wasilewska 
 

 

 

Sob. 

7:00  + Marianny Zubkowicz (2 r.)  Rodzina 
7:00  + Augustyna Narojka (1 r.)  Rodzina 
7:20  + Tomasza (17 r.), zm. z rodz. Bąków, Stanisława, Marianny Zienkiewicz, Kazimiery, Stanisława Marczuk  Rodzina 
  I Komunia Święta   
18:00  + Mirosława (r.), Bronisławy  Rodzina 
18:00  + Janiny Folwarskiej – greg. 18   
 

 

 

Niedz. 

8:30  + Marka Nowosielskiego  Rodzice i brat 
10:00  Za Parafian i Gości/+ Jadwigi Wasilewskiej  Rodzina Borsuków 
11:30  + Heleny Mazurkiewicz, Katarzyny, Leona   Krystyna Paździor 
17:00  Poświęcenie pól Sarnaki   
17:00  + Janiny Folwarskiej – greg. 19   

Intencje Mszy Świętych 06. – 12.05.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Marka Izdebskiego (1 r.) Żona i dzieci
7:00 + Edwarda (r.), jego rodziców i rodzeństwo Stanisława Osiej
7:20 + Ireny Rypina (im.) Rodzina
7:20 + Bogusława (8 r.), Grzegorza Obrępalskich Grażyna Obrępalska
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 6  
18:00 + W intencji Dusz Czyśćcowych  
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Józefy (r.), Antoniego i ich rodziców Zbigniew Chwesiuk
7:00 + Wacława, Kazimiery, zm. z rodz. Jaskólskich i Zubkowiczów Rodzina
7:20 + Stanisława Czerko (im.) Rodzina
18:00 Dz-bł w 83 r. ur. Aleksandra Rodzina
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 7  
 

 

Śr.

7:00 + Stanisławy, Romana, zm. z rodz. Hepner i Piwoni Rodzina
7:00 + Stanisława Stefańskiego Małgorzata Gregorczuk
18:00 + Stanisławy Terlikowskiej Rodzina
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 8  
 

 

Czw.

 

7:00 + Stanisława, Stanisławy Wyrzykowskich Wiesław Wyrzykowski
7:00 + Józefy (r.), Zenona, Andrzeja, Teresy Grażyna Gruc
10:00 + Marianny Cieciera (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 9  
 

 

 

Pt.

7:00 + Julianny Kalinowskiej Rodzina
7:00 + Heleny, Kazimierza Walczuk Rodzina
7:20 + Anastazji, Władysława Synowa
7:20 + Jadwigi Ludwiczuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 Dz-bł o potrzebne łaski dla Aleksandry i Natalii Rodzice
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 10  
 

 

 

Sob.

7:00 + Heleny, Stanisława Wawryniuków Rodzina
7:00 + Genowefy (r.), Eugeniusza, Bogusława Jóźwiak, zm. z rodziny Marzena Pietruczuk
7:20 + Krystyny (12 r.), Eugeniusza, Jadwigi, Stanisława Rodzina
7:20 + Marcina Przewuskiego (3 r.) Rodzice
18:00 + Stanisławy Lipińskiej Elżbieta Mackiewicz
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 11  
 

 

Niedz.

8:30 + Stanisławy, Edwarda, Piotra, Janiny, Jolanty, zm. rodziców i dziadków obu stron Stanisława Szoplik
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 Dz-bł w 80 r. ur. i z racji imienin Stanisławy Szoplik Dzieci
17:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 12  

Intencje Mszy Świętych 29.04. – 05.05.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Bronisławy, Kazimierza, Alicji, zm. z rodz. Bartoszuków Janina Mitura
7:00 + Janiny, Edmunda, Bartosza, zm. z rodz. Szczodrowskich Jadwiga Kasperuk
7:20 + Jadwigi Wasilewskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 Dz-bł o pomyślne zdanie matury Rodzice
17:00 + Jana Szoplika (27 r.) Żona i córki
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego Rodzina
7:00 + Adolfa (r.), Marianny, zm. z rodz. Jakoniuków i Kasperuków Wiesława Wasiluk
7:20 + Janiny (r.), Nikodema Lipińskich Córka Grażyna
17:00 + Wacława Czarnockiego (r.), Haliny, zm. z rodz. Czarnockich i Jaskólskich Alicja Wróblewska
17:00 + Jana Szeweluka Córka
 

 

 

Śr.

7:00 Dz-bł w 30 rocz. sakr. małżeństwa Agaty i Jarosława Małżonkowie
7:00 + Jana Chwesiuka Walenty Chwesiuk
7:20 + Marka (r.), Janusza, Ireny, Józefa, Krzysztofa Marian Domański
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 1 Rodzina
18:00 + Krzysztofa (10 r.), zm. rodziców i dziadków Krystyna Czeberkus
 

 

Czw.

 

7:00 + Zygmunta Oksiuty (im.) Żona
7:00 + Zygmunta Hepnera Żona
7:20 + Heleny, Józefa, Zygmunta, Bogumiły, Kazimierza, Pauliny zm. dziadków Stanisława Godlewska
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 2  
 

 

Pt.

8:30 + Marianny, Stanisława, Zofii, Eugeniusza Rodzina
10:00 Dz-bł w intencji Ojczyzny i strażaków  
11:30 Dz-bł do MB Sarnackiej w 1 rocz. sakr. małżeństwa Sary i Karola Rodzina
17:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 3  
 

 

Sob.

7:00 + Stanisława (25 r.) Córka
7:00 + Mariana Hackiewicza Rodzina
18:00 + Reginy (r.), Wiesława, Władysława Córka
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 4  
 

 

Niedz.

8:30 + Stanisława Buławskiego, Wincentego Protasiuka (r.) Rodzina
10:00 + Eugenii Walaszczyk (22 r.) Córka
12:00 Za Parafian i Gości  
17:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 5  

Intencje Mszy Świętych 22. – 28.04.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Zbigniewa Melecha Rodzina
7:00 + Marka, Elżbiety Sączuk Rodzina
7:20 + Zofii Mateuszuk (7 dz.) Rodzina
17:00 Dz-bł o zdrowie dla Edyty o Boże błog., potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę MB dla niej i jej rodziny Małgorzata
17:00 + Ewy, zm. rodziców i dziadków obu stron Janina Walczuk
 

 

Wt.

 

 

7:00 Dz-bł w 2 rocz. sakr. małżeństwa Moniki i Łukasza Rodzice
7:00 + Jana, Władysławy, Zbigniewa, Józefa, Czesława Rodzina
7:20 Dz-bł w 30 r. ur. Pawła Rodzice
17:00 + Marianny, Janiny, Marianny, zm. z rodziny Klementyna Grzędzińska
17:00 + Wojciecha (im.), zm. z całej rodziny Marzena Szymaniuk
 

 

 

Śr.

7:00 + Marka Sączuka Rodzina Ostolskich
7:00 + Jadwigi Ludwiczuk Rodzina Oleksiuków i Franczuków
17:00 Dz-bł w intencji powołań  
17:00 + Wiesława (3 r.) Ewa Lewczuk
 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł w 44 r. sakr. małżeństwa Bożeny i Mariana i w intencji całej rodziny Rodzina
7:00 + Jerzego Pietruczuka Sławomir Pietruczuk
17:00 + Heleny, Wiesława, Włodzimierza Wyganowskich ich zm. rodziców i rodzeństwo Bożena Pióro
 

 

 

Pt.

7:00 + Teresy Chwesiuk Walenty i Leokadia Chwesiuk
7:00 + Zm. z rodziny Jakubiaków Anna Olizaruk
17:00 Dz-bł w r. ur. Mateusza o Boże błog. i łaskę zdrowia Babcia Ala
17:00 + Kamili, Stanisława Klimaszewskich Lidia Klimaszewska
 

 

Sob.

7:00 Dz-bł w 17 r. sakr. małżeństwa Agnieszki i Daniela Małżonkowie
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Michała Rodzice
17:00 Dz-bł w 40 r. sakr. małżeństwa Agaty i Tadeusza oraz w

10 r. sakr. małżeństwa Pauli i Karola

Małżonkowie
18:00 W intencji mężczyzn  
 

 

 

Niedz.

8:30 + Józefy Kalińskiej Wnuczka Monika
10:00 Za Parafian i Gości/Chrzest  
11:30 Dz-bł o dary Ducha Św. na czas matur dla Szymona Rodzice
17:00 + Za zm. pracowników tłoczni gazu w Hołowczycach Pracownicy tłoczni gazu

Intencje Mszy Świętych 15. – 21.04.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Heleny, Kazimierza Walczuk Katarzyna Jóźwiak
7:00 + Jadwigi Wasilewskiej Rodzina Radia Maryja
7:20 W intencji Panu Bogu wiadomej Bezimienna
17:00 Dz-bł w 20 r. sakr. małżeństwa Elżbiety i Adama i o potrzebne łaski dla ich dzieci Alicja Wróblewska
17:00 + Jadwigi (r.), Franciszka, Stanisława Obrępalskich Tomasz Obrępalski
 

 

Wt.

 

 

7:00 + Teresy, Władysława Seredziuk Rodzina
7:00 + Jadwigi Wasilewskiej Rodzina Zielińskich z dziećmi
17:00 + Kazimierza Góralińskiego, Janiny, Czesławy Rodzina
17:00 + Jana Miękusa (20 r.) Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + Józefa, Mieczysława Kalinowskich Katarzyna Jóźwiak
7:00 + Marianny Cieciera (7 dz.) Rodzina
17:00 Dz-bł w 80 r. ur. Gustawa i w 55 r. sakr. małżeństwa Janiny i Gustawa Protasiuk Córka
17:00 + Ireny (r.), Henryka, Waleriana, zm. z rodziny Syn
 

Czw.

 

7:00 + Jadwigi Ludwiczuk (7 dz.) Rodzina
7:00 + Heleny Żak (7 dz.) Rodzina
17:00 Dz-bł w 80 r. ur. Józefy Józefa Dmowska
 

 

Pt.

7:00 + Włodzimierza, Zygmunta Nasiłowskich Rodzina
7:00 + Szymona Tadeusza (40 r.), Jadwigi Dudziuk, zm. rodziców i dziadków obu stron Anna Miechowicz
17:00 + Józefa Świderskiego (20 r.), zm. rodziców i dziadków Teresa Świderska
17:00 + Bronisławy, Klemensa Szewczuków Rodzina
 

 

 

Sob.

7:00 + Mariana Żabickiego (im.) Rodzina
7:00 Dz-bł o Boże błog. dla całej rodziny Katarzyna Chacińska
17:00 + Stanisława, Ireny i ich rodziców Krzysztof Matejczuk
17:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Henryka Mężyńskiego Tadeusz Mężyński
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 Dz-bł w 10 r. sakr. małżeństwa Eweliny i Adriana Babcia
17:00 + Stanisława Zawadzkiego (9 r.) Żona

Intencje Mszy Świętych 08. – 14.04.2024 r.

Dzień  Godz  Intencje  Ofiarodawca 
 

 

 

Pon. 

 

7:00  + Sławomira, Marianny, Stanisława  Krystyna Głuchowska 
10:00  + Jadwigi Wasilewskiej (7 dz.)  Rodzina 
17:00  + Heleny, Jana (r.)  Rodzina Andrusiak 
17:00  + Kazimiery, Stanisława, zm. z rodz. Soszyńskich  Zbigniew Soszyński 
 

Wt. 

 

 

7:00  Dz-bł w 2 r. ur. Róży  Dziadkowie 
7:00  + Marka Sączuka. Elżbiety  Rodzina 
17:00  Dz-bł w 30 r. sakr. małżeństwa Iwony i Sylwestra  Małżonkowie 
17:00  + Mariana, Otylii, Krystyny  Irena Kępka 
 

 

Śr. 

7:00  Dz-bł w int. Małgorzaty Kita i Łukasza Sączuka o wiarę i łaskę pocieszenia  Rodzina 
7:00  Do MB Sarnackiej dziękczynna za otrzymane łaski  Krystyna Jaszczuk 
17:00  Dz-bł w intencji dzieci i wnucząt  Dziadkowie 
17:00  + Jana, Heleny, Mariana  Barbara Domańska 
 

Czw. 

 

7:00  Dz-bł w r. sakr. małżeństwa o Boże błog. dla całej rodziny  Janina Mitura 
7:00  Dz-bł o Miłosierdzie Boże i ulgę w cierpieniu  Przyjaciele 
17:00  + Romana Wawryniuka (32 r.), Andrzeja, Otylii, Marianny, Eugenii, zm. rodziców obu stron  Helena Wawryniuk 
 

 

Pt. 

7:00  + Franciszka, Jadwigi, Bronisława  Halina Izdebska 
7:00  + Jadwigi Wasilewskiej  Janina i Wiesław Wyrzykowscy 
17:00  + Jerzego Oszowskiego (10 r.)  Córka 
17:00  + Stanisława, Jadwigi, zm. z ich rodzin  Hanna Matejczuk 
 

 

 

Sob. 

7:00  Dz-bł w intencji wnuków Jana, Julii, Jakuba, Kajetana  Janina Wyrzykowska 
7:00  + Tadeusza Honczaruka (17 r.)  Dzieci 
7:20  + Tadeusza Głuchowskiego (31 r.)  Mirosława Żylińska 
17:00  + Eugeniusza, Teresy, Janusza Zalewskich, Ernesta Frydrycha, zm. z rodz. Hołubów i Janiaków  Rodzina 
17:00  + Heleny  Katarzyna Chacińska 
 

 

 

Niedz. 

8:30  Dz-bł o Boże błog. i dary Ducha Św. Dla całej rodziny, dzieci i wnuków  Stanisława Jędrzejuk 
10:00  Za Parafian i Gości   
11:30  + Jerzego Lewczuka (r.), Feliksy, Władysława  Rodzina 
17:00  + Cecylii, Tadeusza, Antoniego  Henryk Sadowski 

Intencje Mszy Świętych 02. – 07.04.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Wt.

 

7:00 Dz-bł z racji imienin Grażyny Rodzina
7:00 + Marka Sączuka Chrzestna
7:20 + Henryka (3 r.), Stanisława, Marianny Tomasz Wawryniuk
17:00 + Jana (21 r.), Artura, zmarłych rodziców obu stron Anna Figat
17:00 + Wiesławy (7 r.), Mirosława Dudziuków, Marianny, Mieczysława, Krzysztofa Mariusz Dudziuk
 

 

Śr.

 

 

7:00 + Marka Sączka Chrzestna
7:00 Dz-bł w 35 rocz. sakr. małżeństwa Iwony i Adam Gajowieckich Małżonkowie
17:00 + Krystyny (2 r.), Szczepana Dzieci
17:00 + Marianny (1 r.) Katarzyna Chacińska
 

 

 

Czw.

7:00 + Marka Sączuka Ciotki Barbara, Ewa, Marzena
7:00 + Henryka, Kazimierza, Stanisława, zm. rodziców obu stron Teresa Romaniuk
7:20 Dz-bł w 1 r. ur. Julii o Boże błog. dla niej i jej rodziców Dziadkowie
17:00 + Bernadetty, Ryszarda Walczuk, Pawła Androsiuka (5 r.) Joanna Androsiuk
 

 

Pt.

 

7:00 + Józefa Szoplika Tadeusz Szoplik
7:00 + Marka Sączuka Rodzina
17:00 + Stefana Wasiluka (12 r.), Krzysztofa Waszkiewicza (8 r.) Mirosława Waszkiewicz
17:00 Dz-bł o zdrowie i Boże błog. w 60 r. ur. Ryszarda Rodzina
 

 

Sob.

7:00 + Zofii, Wacława, Janusza Rodzina
7:00 + Jolanty, Wiesława Gregorczuków Mariusz Gregorczuk
17:00 + Kamila Pióro Chrześniaczka Magdalena
17:00 + Heleny (r.), Stanisława Rodzina
 

 

Niedz.

8:30 + Czesława Kasperuka (25 r.), Heleny, Stefana, Franciszka Ewelina Rypina
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 + Mariana Maksymiuka (7 r.), zm. z rodz. Maksymiuków, Iwaniuków, Deców Rodzina
11:30 Dz-bł w 70 r. ur. Mieczysława Rodzina
17:00 + Jadwigi, Mariana, Bolesławy, Edwarda, Leokadii, Jana Henryka Melech