Opłatek Kółek Żywego Różańca

W dniu 15 stycznia 2017 r. członkowie Kółek Żywego Różańca z naszej Sarnackiej parafii spotkali się, aby przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od udziału we Mszy św. i modlitwie za członków poszczególnych kół różańcowych naszej wspólnoty parafialnej, zarówno tych żyjących jak i zmarłych. Trzeba zaznaczyć, ze w naszej parafii istnieje 33 róże różańcowe (męskie i żeńskie). Po Eucharystii udaliśmy się na parafialny wikariat i tam, w rodzinnej atmosferze, uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym. Spotkanie zorganizowane po raz pierwszy w naszej parafii rozpoczęło się modlitwą, której przewodniczył ks. proboszcza Andrzej Jakubowicz. Następnie były życzenia ks. proboszcza i śpiew kolędy „Bóg się rodzi”. Po wstępie modlitewnym, przyszedł czas na życzenia i przełamanie się opłatkiem. Następnie był czas na rozmowę i wspólne śpiewy kolęd przy herbacie, kawie i słodkościach. Rozmowom nie było końca, każdy z nas poczuł się jak w domu rodzinnym. Podczas spotkania jedna z członkiń KŻR z naszej parafii, p. Anna Daniluk,  zaprezentowała napisany przez siebie wiersz. Niech te słowa będą puentą naszego opłatkowego spotkani.

Nowy Roku

O kolejny Nowy Roku.Co nam dasz w tym roku?

Jakie dary niesiesz z sobą?Czy będziemy się cieszyć z tobą?

Nowy Roku wzrastaj z Miłością.Umacniaj nas Bożą jednością.

Obdarzaj pokojem cały świat.I nie przynoś przykrych dat. 

Nowy Roku napełń serca mądrością. A czyny nasze bliźniego miłością.

Nakarm smutnych otuchą nadziei. By trud cierpliwie zwalczali po kolei.

Nowy Roku oblej ludzi Chrystusową miłością. Niech wszyscy żyją Bożą radością.

Otwórz oczy na światło wiary. Pomóż odnaleźć powołań dary.

Nowy Roku spraw by w Polsce i na świecie. Prawdziwa miłość kwitła jak w ogrodzie kwiecie.

Z modlitwą upraszaj nawrócenie. Bośmy zrozumieli krzyżowe cierpienie.

Nowy Roku roznieć światło wiary. I wprowadź nas na prawdy obszary.

Wymieć z duszy złe namiętności. Pomóż zwalczać grzechowe ciemności.

Nowy Roku zasiej ziarno odnowy. Odmień na dobre w mediach rozmowy.

Niech Boży Duch oświeci śmiechem ziemię. I umocni gorącą miłością nasze plemię.

Nowy Roku wraz z Bożą Matką.Służ opieką nad ludzką gromadką.

By ostatnia Twoja wola i nasza karta.Z miłosierdzia nie była odarta.

Nowy Roku gdy odejdziesz do końca. Przekaż nowemu księgę Ewangelicznego słońca

By co przejdą na drugą życia stronę.Mogli oglądać szczęścia wiecznego koronę.