INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 29.04.2019 r. – 5.05.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

29/04

 

7.00 + Danuty (10r), zm. z całej rodziny

+ Romana Miłkowskiego (30dz)

17.00 Dz-bł w 60 r. ur. Małgorzaty Jakubiak

+ Jana Szoplika (21r)

 

Wt.

30/04

 

7.00 Dz-bł w 18 r. ur. Mateusza Horoszko

+ Andrzeja Truszkowskiego

17.00 + Janiny i Zygmunta Gorzała

+ Janiny Lipińskiej (9r)

 

 

Śr.

1/05

 

7.00 + Jana Szeweluka

+ Krzysztofa (5r), zm. rodziców i dziadków

7.20 + Heleny, Władysława, zm. dziadków
18.00 Dz-bł do Matki Bożej Sarnackiej

+ Tekli Stanisławy Wasiluk – greg.1

 

 

Czw.

2/05

7.00 Dz-bł w 18 r. ur. Katarzyny Jędruszuk

+ Krystyny Jakubiak (7r)

18.00 + Tekli Stanisławy Wasiluk – greg.2

+ Jadwigi Hałabuda (r)

 

 

Pt.

3/05

Uroczystość  NMP Królowej Polski

8.30 + Pawła Dudka (r) i jego rodziców
10.00 W INTENCJI STRAŻAKÓW
11.30 + Tekli Stanisławy Wasiluk – greg.3
17.00 + Wacława Czarnockiego (r), Haliny, zm. z rodz. Czarnockich i Jaskólskich

+ Marka (r), Janusza, Józefa, Ireny, Krzysztofa

 

Sob.

4/05

 

 

7.00 + Wacława, Kazimiery, zm. z rodz. Jaskólskich

+ Heleny, Katarzyny, Leona

+ Kazimiery Miłkowskiej

16.00 ŚLUB
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla całej rodziny

+ Tekli Stanisławy Wasiluk – greg.4

 

 

Niedz.

5/05

 

3 Niedziela Wielkanocna   

8.30 + Tekli Stanisławy Wasiluk – greg.5
10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 Dz-bł w 82 r. ur. Danuty, 62 r. ur. Andrzeja, 60 r. ur. Otylii, 55 r. ur. Urszuli, 50 r. ur. Elżbiety

+ Józefa (9r), zm. rodziców i dziadków, Roberta, Magdaleny

18.00 + Reginy (6r), Władysława, Wiesława

Poświęcenie pól Kol. Płosków