INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23.12.2019 r. – 29.12.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

23/12

 

7.00 + Genowefy Marciniuk (30dz)

+ Jana (r), Kazimiery, Antoniego

17.00 + Tomasza Rudnika

+ Szczepana Bartoszuka

 

Wt.

24/12

 

7.00 + zm. z rodz. Wasiluków, Adamiuków, Sakowskich, Kroszków

+ Stefanii (r), Władysława Januszkiewiczów

+ Tekli – Stanisławy, Józefa Wasiluk

 

Śr.

25/12

 

Uroczystość Bożego Narodzenia

 

24.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
8.30 + Leokadii, Wiesława, Kazimierza, dziadków obu stron

+ Michała, Marianny, Bogdana, zm. dziadków

10.00 + Anieli, Franciszka, Pauliny Sasin
11.30 + Cecylii Ilczuk (r) jej rodziców

+ Agnieszki Ziółkowskiej

17.00 Dz-bł o potrzebne łaski i Boże błog. dla całej rodziny
 

Czw.

26/12

 

Święto św. Szczepana

8.30 + Marka Nowosielskiego
10.00 ZA PARAFIAN, GOŚCI I DOBRODZIEJÓW BUDOWY
11.30 Dz-bł w 45 r. ślubu Teresy i Stanisława Sawickich
17.00 + Stanisława Daniluka
 

Pt.

27/12

 

Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty

7.00 + Jana Czerko

+ Stanisławy, Franciszka, Eugeniusza, Lucyny

Dz-bł w  r. ur. Eweliny

17.00 Dz-bł w 18 r. ur. Cezarego

+ Haliny Tomaszuk (r), Ireny Wasilewskiej (1r)

 

Sob.

28/12

 

Święto św. Młodzianków

7.00 + Józefa Czarnockiego (6r)

+ Stanisławy, Stanisława, dziadków obu stron , Stanisławy Lewandowskiej

+ Janiny Daniluk (7r),

17.00 +Ireny (r), Józefa, Marka, Janusza, Krzysztofa

+ Janiny, Kazimierza (r), Szczepana

 

Niedz.

29/12

 

  Niedziela Świętej Rodziny  

 

8.30 + Janiny (7r), Antoniego Wawryniuk
10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 + Zdzisławy i Krzysztofa Szczerbickich

+ Stanisława, Stanisławy, Romana, z rodz. Chaleckich, Jana Sienice

17.00 + Napoleona Gregorczuka (r)
18.00 MSZA ŚW. W INTENCJI MĘŻCZYZN I DLA MĘŻCZYZN

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.12.2019 r. – 22.12.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

16/12

 

7.00 + Euzebiusza Chacińskiego (30dz)

+ Marii Niedziółka (7dz)

17.00 + Stanisławy Sienkiewicz (3r)

+ Mariana (r), Haliny i zm. dziadków

 

Wt.

17/12

 

7.00 + Stanisława i Katarzyny Wedziuk

Dz-bł z racji poczęcia życia , jego matki i o szczęśliwe rozwiązanie

17.00 + Jana (24r) i jego rodziców

+ Jana Kalużnego (r)

 

Śr.

18/12

 

 

7.00 Dz-bł w 2 r. ur. Marii Heleny

+ Szczepana Matejczuka

+ Sabiny (r), Stanisława

17.00 + Henryka Szewczuka (!2r), Krzysztofa, Stanisławy, Bolesława, Marianny

+ Ireny Rypina (r)

 

Czw.

19/12

 

 

7.00

 

+ Teresy i Władysława Seredziuk i ich rodziców

+ Teresy (r), Józefa, Zenona, Zbigniewa

17.00 + Szczepana (r)
 

Pt.

20/12

 

 

7.00 Dz-bł w 3 r. ur. Karoliny

+ Jana Czerko

17.00 + Piotra, Marianny, Zygmunta, Lucyny

Dz-bł w 5 r. ur. Filipa, 9 r. ur. Karoliny i ich rodziców

 

Sob.

21/12

 

7.00 + Jana
17.00 + Haliny Głuchowskiej (11r), Tadeusza, rodziców i dziadków obu stron

+ Józefa Miłkowskiego (20r)

 

Niedz.

22/12

 

 4 Niedziela Adwentu

 

8.30 + Olgi Kasperuk i Józefa
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Wiesławy i Mirosława

+ Tadeusza Trojanowskiego (2r)

17.00 + Kamila Pióro

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 9.12.2019 r. – 15.12.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

9/12

 

7.00 + Jana, Teofili, Jerzego, Roberta

+ Wiesławy Dudziuk (im)

17.00 Dz-bł w 40 r. profesji zakonnej siostry Elżbiety z Zgromadzeniu Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza i 86 r. ur. mamy

+ Wiesławy (im)

 

Wt.

10/12

 

7.00 + Edwarda, Stanisławy, Piotra, Janiny, Jolanty

+ Marianny, Michała, rodziców obu stron

17.00 + Julianny, Wacława

+ Kacpra Wasiluka (3r)

 

Śr.

11/12

 

 

7.00 + Jana Czerko

+ Teresy Nowosielskiej (30dz)

17.00 + Jarosława Pióro (27r), zm. z rodz. Pióro, Makaruk, Tobota

+ Henryka Chromca (5r), Bronisławy, Kazimierza, Adeli

 

Czw.

12/12

 

 

7.00

 

 
17.00 + Bogdana Żabickiego

+ Bogdana i zm. dziadków

 

Pt.

13/12

 

Rekolekcje adwentowe

8.30 Dz-bł o Boże błog. dla rodziny Kardów, Krypskich, Wiącków
10.00 + zm. z KRK z Chlebczyna
11.30 + Rodziców obu stron (im)
17.00 + Małgorzaty i Ireny Pałasz, zm. z rodziny Pomorzan spoczywających na sarnackim cmentarzu
 

Sob.

14/12

 

Rekolekcje adwentowe

7.00 Dz-bł w 16 r. ur. Zuzanny
10.00 + Piotra Horbowca
11.30 + Irminy Sokołowskiej (30dz)
17.00 + Stanisławy (r), Marianny, Edwarda, Józefa

+ zm. z KRM z Chlebczyna

 

Niedz.

15/12

 

 3 Niedziela Adwentu

 

8.30 + Longina, Leokadii, dziadków obu stron

+ Marianny i Zygmunta Miłkowskich, Henryka Miłkowskiego

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Stanisława i Stanisławy Wyrzykowskich

+ Marianny

17.00 + Bronisława, Adeli, zm.  całej rodziny

Dz-bł w int. wszystkich ludzi dobrej woli, którzy okazali pomoc rodzinie

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 2.12.2019 r. – 8.12.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

2/12

 

7.00 + Haliny Wawryniuk (30dz)
17.00 + Genowefy (47r.), Stanisława, Henryka, Stanisława, Justyna, Leokadii

+ Dusze czyśćcowe 

 

Wt.

3/12

 

7.00 + Danieli Daniluk (30dz)
17.00 Dz-bł w 10 r. ur. Amelii i Zofii

+ Władysławy i Władysława, zm. z całej rodziny

+ Romualda Lewickiego (2r), zm. z całej rodziny  

 

Śr.

4/12

 

 

7.00 Dz-bł o zdrowie dla mamy

+ Mirosławy Wróblewskiej (3r)

Dz-bł do Matki Bożej Sarnackiej

17.00 Dz-bł w int. pracowników Tłoczni Gazu

+ zm. pracowników Tłoczni Gazu

 

Czw.

5/12

 

 

7.00

 

 
17.00 + Władysława Kłykocińskiego (30dz)

+ Janiny Stefańskiej (10r)

 

Pt.

6/12

 

7.00 + Henryka, Mieczysława

+ Zbigniewa Czarnockiego (r), zm. rodziców

17.00 + Piotra Klimiuka
 

Sob.

7/12

7.00 + Grzegorza Olewniczaka (6r), zm. z rodz. Olewniczaków

+ Eugeniusza Jakubiaka (11r), zm. z rodziny Jakubiaków

17.00 + Macieja Rybaczuka (r)
 

Niedz.

8/12

 

 2Niedziela Adwentu

 

8.30 + Zenona (r), Józefy, Andrzeja
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Haliny Czarnockiej (2r), Wacława

+ Antoniego (r), Kamila, Reginy, Mieczysława, rodziców obu stron i zm. dziadków

17.00 + Otylii, Franciszka, zm. z rodz. Marciniuków i Hajków

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 25.11.2019 r. – 1.12.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

25/11

 

7.00 + Marianny Nowosielskiej

+ Michała, Bogdana

17.00 + Władysława Kłykocińskiego

Dz-bł za opiekę i zdrowie z prośbą o Boże błogosławieństwo i wiarę dla dzieci, wnuków i prawnuków

 

Wt.

26/11

 

7.00 + Heleny Daniluk (30dz)
17.00 + Władysława Kłykocińskiego

+ Rodziców obu stron z rodziny Jaskólskich i Czerków

+ Iwony Jasińskiej – Narojek (r)

 

Śr.

27/11

 

 

7.00 + Rodziców obu stron

+ Stanisławy, Adeli Chryciuk

17.00 + Genowefy Marciniuk (7dz)
 

Czw.

28/11

 

 

7.00

 

+ Leszka Kani (1r), zm. z rodz. Wasiluków, Sakowskich, Adamiuków, Kroszków
17.00 + Zdzisława

+ Zdzisławy Szczerbickiej (im)

 

Pt.

29/11

 

7.00 + Jana Czerko

+ Marianny Semeniuk

17.00 Dz-bł w 10 r. ur. Julii i 11 r. ur. Dawida

+ Ireny Piesik, Antoniego Głowniaka

 

Sob.

30/11

7.00 + Marianny, Józefa Wyganowskich
17.00 Dz-bł w 40 r. ur. Moniki Pióro

+ Andrzeja Dudziuka (im), Józefy, Stanisława

 

Niedz.

1/12

 

1 Niedziela Adwentu

 

8.30 + Wiktora, Józefy, Eugenii, Stanisława
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Marianny, Józefa, zm. z rodziny

+ Kamila Pióro

17.00 + Teresy, Eugeniusza Zalewskich

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 18.11.2019 r. – 24.11.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

18/11

 Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówy

7.00 + Zygmunta i Marianny Makarskich

+ Zofii (r), Kazimierza, Marianny, Franciszka

+ Szczepana Matejczuka (30dz)

17.00 + Aleksandry, Kazimierza, Mirosława

+ Janusza Gregorczuka (im)

+ Andrzeja Serafinowicza

 

Wt.

19/11

 

7.00 + Eugeniusza i Moniki Zienkiewicz

+ Jana Czerko

+ Elżbiety

17.00 Dz-bł w r. ur. męża Tomasza

+ Anny, Wandy Hałabuda

Śr.

20/11

 Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego  

7.00 Dz-bł w intencji ks. proboszcza z racji urodzin i imienin

Dz-bł w intencji ks. proboszcza z racji urodzin i imienin

17.00 Dz-bł w intencji ks. proboszcza z racji urodzin i imienin

Dz-bł w intencji ks. proboszcza z racji urodzin i imienin

 

Czw.

21/11

 Wspomnienie Ofiarowania NMP

7.00

 

+ Jana

+ Kazimierza Jakubiaka i zm. rodziców

+ Irminy Sokołowskiej (7dz)

17.00 + Tadeusza Kasperuka (r)

+ Henryka (r), zm. z rodz. Jadczuków i Gregorczuków

 

Pt.

22/11

Wspomnienie  św. Cecylii

7.00 + Józefa Marciniuka (r)

+ Tadeusza Nasiłowskiego (30dz)

17.00 W intencji chóru

+ Kamila Pióro

 

Sob.

23/11

 

 

7.00 + Wincentego (r), Heleny, Krzysztofa

+ Władysławy Terlikowskiej 

+ Euzebiusza Chacińskiego (7dz)

17.00 + Mariana Terlikowskiego

Dz-bł w 16 r. ur. Joanny Terlikowskiej

 

Niedz.

24/11

 

34 Niedziela Zwykła

 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

8.30 + Heleny Gregorczuk
10.00 ZA PARAFIAN (CHRZTY)
11.30 + Janiny (11r), Franciszka, zm. dziadków, z rodziny Lewczuków i Oreszczuków

Dz-bł w intencji córek i ich rodzin

17.00 + zm. rodziców i braci
17.00 MSZA ŚW. W  INTENCJI MĘŻCZYZN I ZA MĘŻCZYZN

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 11.11.2019 r. – 17.11.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

11/11

7.00 + Marianny, Kazimierza

+ Jana Czerko

+ Feliksy, Władysława, zm. z rodz. Wasiluków

10.00 W intencji OJCZYZNY
17.00 + Ireny Lech (5r)

+ Bogusława

 

Wt.

12/11

 

7.00 + Kazimierza Mikiciuka (30dz)

Dz-bł w intencji żony

+ Danieli Daniluk (7dz)

17.00 + Haliny Wawryniuk, Waldemara

+ zm. z KRK zm. z ich rodzin i księży

+ zm. KRK z Klimczyc

 

Śr.

13/11

 

7.00 + Marianny, Michała, rodziców obu stron

+ Klementyny, Franciszka, Bogdana, zm. dziadków

+ Władysława Kłykocińskiego  (7dz)

17.00 + Szczepana Matejczuka

+ Janusza Gregorczuka

 

Czw.

14/11

 

 

7.00

 

+ Szczepana Matejczuka

Dz-bł o zdrowie dla syna

+ Jana

17.00 + Marianny, Rocha Chwedorczuków, Stanisławy, Jana Konderów

+ zm. KRK z Kózek i Bindugi i zm. z ich rodzin

 

Pt.

15/11

 

7.00 + Eugeniusza Romaniuka (30dz)

+ Teresy Nowosielskiej (7dz)

17.00 + zm. KRK z Sarnak

Dz-bł w 16 r. ur. Michała Terlikowskiego

+ zm. z rodz. Folwarskich i Kalinowskich

 

Sob.

16/11

 

 

7.00 Dz-bł z racji imienin córki Elżbiety

+ Janiny, Władysława zm. z rodziny

+ Wiesławy, Mirosława

17.00 Dz-bł w 90 r. ur. Albina

+ Andrzeja Gregorczuka (1r), Anny, Józefa

 

Niedz.

17/11

 

33 Niedziela Zwykła

 

8.30 + Eugeniusza (22r)
10.00 Dz-bł w 18 r. ur. Jana Olędzkiego
11.30 + Kazimierza, Marii i ich rodziców

+ Andrzeja Gregorczuka (1r), Anny

17.00 Dz-bł w 40 r. ur. ks. Tomasza

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 4.11.2019 r. – 10.11.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

 

Pon.

4/11

7.00 + Bogusława i Grzegorza Obrępalskich

+ Franciszka i Marianny Kalużnych

Dz-bł w 7 r. ur. Weroniki

17.00 Wypominkowa Kol. Klimczyce i Klimczyce

+ Marianny Nowosielskiej

+ Dusze Czyśćcowe

 

Wt.

5/11

 

7.00 + Teofili, Wawrzyńca zm. z rodz. Stachowiczów, Karwackich, Wawryniuków

+ Janusza (1r)

+ Ireny Orzepowskiej (30dz)

17.00 + Franciszka, Marianny, zm. z rodz. Kalużnych i Gałeckich

+ Jana Szoplika

Wypominkowa Binduga, Kózki, Bużka

 

Śr.

6/11

 

7.00 + Piotra Klimiuka

Dz-bł o zdrowie dla mamy

+ Władysławy Terlikowskiej (30dz)

17.00 Wypominkowa Franopol, Rozwadów

+ Jana, Pauliny, Bronisława, z rodz. Hawryluków, Kurowskich, Panasiuków, Cecylii, Stanisława, z rodz. Ilczuków, Szymanowiczów, Ireny Rypina, Heleny, Franciszka z rodz. Hryniewskich, Marka Pióro, Haliny Matejczuk

Dz-bł do Matki Bożej Sarnackiej

 

Czw.

7/11

 

 

7.00

 

+ Stanisława Kordaczuka (2r)

+ Wincentego, Anny Wasiluków

17.00 + Jana, Marianny Mazuruk, zm. z całej rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Zdzisławy, Mieczysława, Sławomira, Genowefy, Anny, Feliksa, Franciszka

 

Pt.

8/11

 

7.00 + Jana (r), zm. dziadków z rodz. Jadczuków i Wawryniuków

+ Pawła (2r), zm. z rodz. Skolimowskich i Jadczuków

+ Haliny Wawryniuk (7dz)

17.00 + Stanisława, Marianny, zm. z rodz. Grzędzińskich, Bobryków, Szewczuków

+ Stanisławy, Józefa Gregorczuk i ich rodziców

 

Sob.

9/11

 

 

7.00 + zm. z rodz. Hackiewiczów, Niedźwiedziuków, Zalewskich, Jakubowskich

+ Zdzisława Honczaruka (30dz)

17.00 + Andrzeja Sołtana

+ Witolda

+ Reginy, Eugeniusza, Janusza Nowosielskich , Krystyny Średzińskiej

 

Niedz.

10/11

 

32 Niedziela Zwykła

 

8.30 + Stanisławy, Mieczysława, Leokadii, Longina
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + zm. z rodz. Daniluków i Trociów

+ Krystyny, m. z rodziny

17.00 + Tadeusza Wróblewskiego (r), zm. z rodz. Wróblewskich

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 28.10.2019 r. – 3.11.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

 

Pon.

28/09

7.00 Dz-bł w 12 r. ślubu Agnieszki i Mariusza

+ Tadeusza (im)

17.00 + Tadeusza Wolskiego

+ Tadeusza Kasperuka

+ Tadeusza Stefaniuka

 

Wt.

29/10

 

7.00 + Alicji (r)

+ Kazimierza Michaluka (30dz)

+ Tadeusza Nasiłowskiego (7dz)

17.00 + Macieja Pawluka

+ Tadeusza, Stanisławy, zm. z rodziny

 

Śr.

30/10

 

7.00 + Euzebiusza, Adolfiny

+ Stanisława, Aleksandry, Szczepana Matejczuk,

17.00 + Julii, zm. z całej rodziny Cybulskich

+ Klementyny, Józefa, Kazimierza, zm. rodziców

 

Czw.

31/10

 

 

7.00

 

+ Zbigniewa Hajko

+ Franciszka, Heleny, Stanisławy, Zygmunta, Rafała, zm. dziadków

+ Heleny Daniluk (7dz)

17.00 + Henryka Walaszczyka (12r)

+ Stanisława Tarasa (r), zm. z rodziny

 

Pt.

1/11

Uroczystość Wszystkich Świętych

8.30 + Alfreda, Jadwigi, Tadeusza, zm. z rodz. Wolskich

+ Zm. z KRK z Sarnak

10.00 + Reginy, Jana Ziółkowskich, Heleny, Tadeusza Łozeckich
11.30 ZA PARAFIAN
 

Sob.

2/11

 

 Dzień Zadusznych

8.30 + Romana, Genowefy, Witolda, Władysława, Bożeny, Michała, dziadków

+ Zenona, Izabeli, Eugeniusza, Jana, Kamili, Konstantego, Marianny, Eustachiusza, Stanisławy, Gleba, Ireny

10.00 + Haliny, Wacława, zm. z rodz. Jaskólskich, Czarnockich, Wróblewskich
11.30 + Stanisława, Heleny, Andrzeja, Antoniny, Józefy, Kazimierza

+ Zm. rodziców dziadków obu stron

17.00 + Jan (r), Janusza, Wojciecha

+ Wiesławy, Mirosława, Szymona, Mieczysława, Marianny, Krzysztofa, zm. z rodz. Dudziuków, Chwedoruków, Hackiewiczów, Bondaruków, Rypinów, Jóźwiaków, Pawłowskich

 

Niedz.

3/11

 

31 Niedziela Zwykła

 

8.30 + Polikarpa Lewczuka (11r)
10.00 Wypominkowa  –  Chybów i Kol. Płosków
11.30 + Krystyny Kowalczyk, zm. rodziców i dziadków obu stron

+ Henryka, Jerzego Wyrzykowskich

17.00 + Sabiny Rutkowskiej

Wypominkowa – Sarnaki

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 21.10.2019 r. – 27.10.2019 r

DZIEŃ GODZ. INTENCJA
 

 

Pon.

21/09

7.00 + Urszuli Gumienniczuk

+ Jana

+ Czesławy Kamińskiej – greg.28

18.00 + Tadeusza Bartoszuka

+ Wiesławy Kordaczuk (2r)

+ Zdzisławy Szczerbickiej (r)

 

Wt.

22/10

 

7.00 + Czesławy Kamińskiej – greg.29

Wynagradzająca

17.00 + Janiny Bąk – Koszuk (30dz)

+ Kamila Pióro

+ Mirosława

 

Śr.

23/10

 

7.00 Dz-bł w 10 r. ur. Zuzanny

Wynagradzająca

+ Czesławy Kamińskiej – zakończenie gregorianki

17.00 + Tomasza Rudnika (30dz)

+ Genowefy, Czesława

 

Czw.

24/10

 

 

7.00

 

+ Jana Czerko

+ Zdzisława Honczaruka (7dz po pogrzebie)

+ Szczepana Matejczuka (7dz)

17.00 + Marianny Między

+ Bronisławy, Wincentego, Bolesława, Julii, Franciszki, Julii, zm. z rodz. Folwarskich

 

Pt.

25/10

 

7.00 + Leszka Terlikowskiego (2r)

+ Eugeniusza Romaniuka (7dz)

Int. dziękczynna

17.00 + Franciszka

+ Adolfa, Marianny, Stanisława, Aleksandry, Józefa, zm. z rodz. Bogdaniuków

 

Sob.

26/10

 

 

7.00 + Mai Tyczyno, Zdzisławy, Tadeusza Miłkowskich, Bogdana Skiba

Dz-bł w 7 r. ur. Przemysława i w int. rodziców

+ Jadwigi, Mariana, Stanisława

17.00 Dz-bł w 90 r. ur. Stanisławy Jędruszuk

+ Otyli, Henryka

+ Wiesława Czeropskiego (60), Reginy, Władysława, dziadków obu tron

 

Niedz.

27/10

 

30 Niedziela Zwykła

 

8.30 + Tadeusza, i Szeweluków i ich rodziców
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Tadeusza, Jadwigi, Wincentego

Dz-bł w 13 r. ślubu Katarzyny i Rafała, 4 r. ślubu Moniki i Kamila

17.00 Dz-bł w 1 r. ślubu Marty i Michała Pirtruczuków