INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 25.11.2019 r. – 1.12.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

25/11

 

7.00 + Marianny Nowosielskiej

+ Michała, Bogdana

17.00 + Władysława Kłykocińskiego

Dz-bł za opiekę i zdrowie z prośbą o Boże błogosławieństwo i wiarę dla dzieci, wnuków i prawnuków

 

Wt.

26/11

 

7.00 + Heleny Daniluk (30dz)
17.00 + Władysława Kłykocińskiego

+ Rodziców obu stron z rodziny Jaskólskich i Czerków

+ Iwony Jasińskiej – Narojek (r)

 

Śr.

27/11

 

 

7.00 + Rodziców obu stron

+ Stanisławy, Adeli Chryciuk

17.00 + Genowefy Marciniuk (7dz)
 

Czw.

28/11

 

 

7.00

 

+ Leszka Kani (1r), zm. z rodz. Wasiluków, Sakowskich, Adamiuków, Kroszków
17.00 + Zdzisława

+ Zdzisławy Szczerbickiej (im)

 

Pt.

29/11

 

7.00 + Jana Czerko

+ Marianny Semeniuk

17.00 Dz-bł w 10 r. ur. Julii i 11 r. ur. Dawida

+ Ireny Piesik, Antoniego Głowniaka

 

Sob.

30/11

7.00 + Marianny, Józefa Wyganowskich
17.00 Dz-bł w 40 r. ur. Moniki Pióro

+ Andrzeja Dudziuka (im), Józefy, Stanisława

 

Niedz.

1/12

 

1 Niedziela Adwentu

 

8.30 + Wiktora, Józefy, Eugenii, Stanisława
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Marianny, Józefa, zm. z rodziny

+ Kamila Pióro

17.00 + Teresy, Eugeniusza Zalewskich