Intencje mszalne 19-25.10.2020

Intencje Mszy Świętych 19.10. – 25.10.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon. 7:00 + Jana – greg.22  
7:00 + Stanisława Zubkowicza Rodzina
7:00 O zdrowie dla Mamy Córka
17:00 + Tadeusza, zm. rodziców z obu stron Irena Trochimiuk
17:00 + Leokadii – greg.19  
17:00 Dz-bł w 21 r. ur. Wiktorii Rodzice i Siostry
Wt. 7:00 + Jadwigi (11 r.), Stanisława i Bogumiła Alina Presnarewicz
7:00 + Jana – greg.23  
7:00 + Genowefy, Czesława, zm. dziadków Wiesława Sterniczuk
7:20 + Józefa Malinowskiego (7 dz.) Rodzina
17:00 + Leokadii – greg.20  
17:00 + Bronisławy, Wincentego, Bolesława, Franciszki, Franciszka, Julii, Bolesława Marian Folwarski
Śr. 7:00 + Jana Celina Dziwińska
7:00 + Urszuli Gumienniczuk (im.) Rodzina
7:00 + Leokadii – greg.21  
7:20 + Jana – greg. 24  
7:20 + Romana Wyganowskiego (7 dz.) Rodzina
17:00 + Wiesławy Kordaczuk (r.) Stanisław Kordaczuk
17:00 + Zdzisławy Szczerbickiej (r.) Córki
Czw. 7:00 + Leokadii – greg.22  
7:00 + Jana – greg.25  
7:00 Dz-bł w intencji Księdza Proboszcza Bezimienna
17:00 + Patryka Makowskiego Rodzina
17:00 + Kamila Pióro Rodzina
17:00 + Mirosława Dudziuka (21 r.), Wiesławy Mariusz Dudziuk
Pt. 7:00 + Jana – greg.26  
7:00 + Mariana Żabickiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Tadeusza Modesta Nasiłowskiego (1 r.) Rodzina
17:00 + Franciszka Antoszczuka (7 dz.) Rodzina
17:00 Dz-bł w 11 r. ur. Zuzanny Rodzice
17:00 + Leokadii – gre.23  
Sob. 7:00 + Mai Tyczyno, Tadeusza i Zdzisławy Rodzina
7:00 + Leokadii – gre.24  
7:00 + Jana – gre.27  
16:00 Ślub Dorota Mikołajczuk vel Kalinowska i Sylwester Chaciński  
17:00 + Bożenny i Tadeusza Marciniszyn  
17:00 + Tadeusza, Mirosława zm z rodziny Bartoszuków Rodzina
Niedz. 8:30 + Leokadii – gre.25  
8:30 + Genowefy, Stanisława, Bronisławy, Antoniego Jan Jaszczuk
10:00 Za parafian  
11:30 + Tadeusza, Stanisława Szeweluków i ich rodziców Stefan Szeweluk
11:30 + Jana – greg.28  
17:00 + Leszka Terlikowskiego (3 r.) Żona i Dzieci
17:00 Dz-bł w 13 r. ślubu Agnieszki i Mariusza i w r. ur. Aleksandy i Gabrieli Celina Dziwińska