Intencje 30.11-6.12.2020.

Intencje Mszy Świętych 30.11. – 06.12.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon.

 

7:00 + Marianny, Józefa, Romana Teresa Wyganowska
7:00 + Genowefy Karda (2 r.) Barbara Karda
17:00 + Ireny Lipińskiej Teresa Świderska
17:00 + Andrzeja Barei (im.) Rodzice
17:00 + Andrzeja (im.), Józefy, Stanisława, Ireny Maria Dudziuk
Wt. 7:00 + Bogusława Jóźwiaka Bezimienna
7:00    
17:00 + Józefy Kosianko (59r.), Stanisława Kosianko (74r.) Anna Jurzyk
17:00 + Olgierda, Witolda, Wandy Religioni Barbara Sołtan
Śr. 7:00 + Reginy, Romualda, Tomasza, zm. z r. Lewickich Lewiccy
7:00    
17:00 + Genowefy (r.), Justyna, Leokadii, Józefa, zm. dziadków Krystyna Walczuk
17:00 Do MB Sarnackiej  
Czw. 7:00 + Witolda, Genowefy Makarskiej Antoni Makarski
7:00    
17:00 + Reginy, Zofii, Tadeusza, Jerzego, zm. z r. Wyrzykowskich i Idzikowskich Lewiccy
17:00 + Romualda Lewickiego Ewa Gorzała
Pt. 7:00 + Mirosławy Wróblewskiej (4 r.) Rodzina
7:00 + Eugeniusza Cieciery (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 Dz-bł przez wstawiennictwo Św.Barbary w int. Pracowników Tłoczni Gazu i ich rodzin Pracownicy Tłoczni Gazu
17:00 + Zmarłych Pracowników Tłoczni Gazu w Hołowczycach: Jacka Krasuskiego, Kazimierza Lewandowskiego, Ireneusza Olszewskiego, Jana Miękusa, Sławomira Dudziuka, Władysława Kielaka, Tomasza Chalimoniuka, Edmunda Obrępalskiego, Janusza Gregorczuka, Szczepana Kaczorowskiego, Władysława Kłykocińskiego, Piotra Horbowca Pracownicy Tłoczni Gazu
17:00 Dz-bł w 40 r. ur. Ewy Rodzice
Sob. 7:00 + Macieja (r.) Rodzina
7:00 + Joanny Szymaniuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 Dz-bł w 60 r. ur. Wiesławy Mąż i Synowie
17:00 Dz-bł w 70 r. ur. Krystyny Siostra
17:00 + Stanisławy, Romana, Leokadii, Longina Tadeusz Hepner
Niedz.

(II niedz. Adwentu)

8:30 + Edwarda Osieja Żona i Dzieci
10:00 Za Parafian  
11:30 + Longina, Leokadii, zm. dziadków obu stron Jolanta Piwoni
11:30 Dz-bł w 11 r. ur. Amelii i Zofii Rodzice
17:00 + Zbigniewa Czarnockiego (r.), Janiny i Mariana Siostry

 

Intencje Mszy Świętych 23.11. – 29.11.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon.

 

7:00 + Kazimiery Nasiłowskiej
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza
17:00 + Mariana (7 dz.)
17:00 + Marianny Zubkowicz (30 dz.)
17:00 + ks. Jana Krzewskiego (r.)
Wt. 7:00 + Heleny Gregorczuk
7:00 + Czesława Wawryniuka
17:00 Dz-bł w 36 r. ślubu Elżbiety i Antoniego
17:00 + Heleny (1r.), Wacława
Śr. 7:00 + Marianny Nowosielskiej
7:00 O zdrowie dla Andrzeja
7:00 + Ireny Lipińskiej (7 dz.)
17:00 + Janiny (12 r.), Franciszka, zm. dziadków z obojga stron
17:00 + Michała, Marianny, Bogdana
Czw. 7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Józefy Sadowskiej (7 dz.)
7:00 + Piotra Gałeckiego (7 dz.)
17:00 O zdrowie dla Anny
17:00 + Ludomiły Cempel
17:00 + Iwony Jasińskiej-Narojek (r.), Wiesława
Pt. 7:00 Dziękczynna za powrót do zdrowia Kajetana
7:00  
17:00 + Aleksandry, Kazimierza, Mirosława
17:00 + Kazimiery Nasiłowskiej (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Aleksandry
Sob. 7:00 + Leszka Kani, zm. z r. Wasiluków i Adamiuków
7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Zdzisławy (8 miesiąc po śm.), Tadeusza, Bożeny, Heleny Kalinowskiej
17:00 + Joanny Szymaniuk
17:00 + Zdzisława
17:00 + Zdzisławy Szczerbickiej (im.)
Niedz. 8:30 + Stanisławy, Mieczysława, Marianny Hepner, Leokadii, Longina
10:00 Za Parafian
11:30 + Tomasza, Jana, Heleny, Nikodema, Henryka, Teresy
17:00 Dz-bł w int. Kacpra, Zuzanny, Igi, Adama i Filipa

Intencje 16.11.-22.11.2020.

Intencje Mszy Świętych 16.11. – 22.11.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon.

 

7:00 + Janiny, Władysława, zm. z rodziny Syn
7:00 Dz-bł w 1 r. ślubu Agnieszki i Dominika Małżonkowie
7:00 + Czesława Wawryniuka (7 dz.) Rodzina
17:00 + Joanny Szymaniuk Rodzice i Wychowawca klasy IV
17:00 + Andrzeja (2 r.), Anny, Józefa Rodzina
17:00 + Wiesławy, Mirosława Mariusz Dudziuk
Wt. 7:00 + Zygmunta, Marianny Makarskich Antoni Makarski
7:00 O łaskę wiary dla siostry Brat
7:00 + Edwarda Nikoniuka (7 dz. po pogrzebie) Rodzina
17:00 + Zm. z rodz. Mikiciuków Córka
17:00 + Kazimierza, Marii Janina Wyrzykowska
Śr. 7:00 O zdrowie dla mamy Córka
7:00 +  Stanisława Zubkowicza Rodzina
7:00 + Elżbiety Jadwiga Waszczuk
17:00 + Joanny Szymaniuk Radni i Wójt Gminy Sarnaki
17:00 + Zm. z rodz. Folwarskich, Kalinowskich Jadwiga Kalinowska
Czw. 7:00 + Andrzeja Serafinowicza (r.) Aneta Marczuk
7:00 + Moniki, Eugeniusza Zienkiewicz Antoni Makarski
7:00 + Ludomiły Cempel (7 dz. po pogrzebie) Rodzina
7:20 + Ireny Lipińskiej (7 dz.) Rodzina
17:00 + Danuty Ostaszewskiej KRK Sarnaki
17:00 + Joanny Szymaniuk Rodzina Danilczuków
17:00 + Mariana Terlikowskiego (r.) Dzieci i Wnuki
Pt. 7:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Bezimienna
17:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Rada parafialna
17:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Wspólnota mężczyzn
17:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Parafianie
Sob. 7:00 + Henryka (r.), zm. z rodz. Jadczuków i Gregorczuków Krystyna Czeberkus
7:00 + Kazimierza Jakubiaka, zm. rodziców obu stron Marian Jakubiak
7:00 + Józefy (r.), zm. z r. Sakowskich, Szmurłów i Wasiluków Andrzej Wasiluk
16:00 Ślub: Lewandowska, Świderski  
17:00 + Tadeusza Kasperuka (r.) Żona i Dzieci
17:00 + Tadeusza Wróblewskiego (r.), zm. z r. Wróblewskich Alicja Wróblewska
17:00 + Janusza Gregorczuka, zm. Z r. Gregorczuków Żona z rodziną
Niedz. 8:30 + Józefa Marciniuka (14 r.) Rodzina
8:30 + Kamila Pióro Rodzina
10:00 Za Parafian  
11:30 Dz-bł w 60 r. ur. Cecylii Stefaniuk  
11:30 + Józefa i Marianny Szoplik Rodzina
17:00 + Jana Celina Dziwińska
18:00 W intencji mężczyzn  

 

Intencje Mszy Świętych 09.11. – 15.11.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon.

 

7:00 + Otylii Skwarczyńskiej (30 dz.)
7:00 + Tadeusza Czarnockiego, Katarzyny Kalman, zm. z rodz. Czarnockich, Matejczuków, Piórów
17:00 + KRK z Klimczyc i ich rodzin
17:00 + Wiktorii, Ignacego, Jerzego, zm. z rodz. Poźniaków, Albiny Jodłowskiej
17:00 + Andrzeja Sołtana
Wt. 7:00 Dz-bł w intencji poczętego dziecka
7:00 + Józefa Malinowskiego
7:00 + Tomasza Dmitruka, Jadwigi (r.), Zygmunta Chybowskich
17:00 + Henryka Świderskiego
17:00 + Jana, Marianny Mazuruk, zm. z całej rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące
Śr.

 

Święto

Niepodległości

7:00 + Józefy, Wiktora, zm. z rodz. Onopiuków, zm. dziadków z obu stron
7:00 + Kazimiery Nasiłowskiej
7:00 + Eugeniusza Cieciery (7 dz.)
10:00 W intencji Ojczyzny
17:00 + Jadwigi, Michała Wyganowskich
17:00 + Marii, Kazimierza
Czw. 7:00 + Ireny Lech (r.), zm. z rodz.
7:00 + Janusza Klimiuka, zm. rodziców
7:00 + Joanny Szymaniuk (7 dz.)
17:00 + Bogusława, Bronisławy Wasilewskich
17:00 + KRK z Kózek i Bindugi i zm. z ich rodzin
17:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla członków Żywego Różańca z Kózek i Bindugi i ich rodzin
Pt. 7:00 + Franciszka Antoszczuka (30 dz.)
7:00 + Heleny Piekarskiej (7 dz.)
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza (7 dz.)
17:00 + Danuty Ostaszewskiej, zm. z KRK
17:00 + Ireneusza Żaka
17:00 + Marianny, Michała, zm. rodziców obu stron
Sob. 7:00 + Romana Wyganowskiego (30 dz.)
7:00 + Romana Wyganowskiego
17:00 + Marianny Zubkowicz
17:00 + Józefa Malinowskiego (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 60 r. ślubu Bogusławy i Wincentego Żabickich
Niedz. 8:30 + Eugeniusza
8:30 + Andrzeja Gregorczuka (2r.), Anny
10:00 Za Parafian
11:30 + Krystyny Szoplik, zm. z rodz.
11:30 + Polikarpa Lewczuka (12r.)
17:00 + Rodziców i braci

2.11.-9.11.2020 r.

Intencje Mszy Świętych 02.11. – 08.11.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon.

(Dzień Zaduszny)

8:30 + Romana, Genowefy, Władysława, Bożeny, Michała, Tadeusza i dziadków obu stron Janina Dudziuk
8:30 + Henryka, Jerzego Wyrzykowskich, zm. rodziców obu stron Henryka Wyrzykowska
10:00 + Zenona, Izabeli, Stanisławy, Ireny, Gleba Lutkiewiczów, Eugeniusza, Jana, Kamili, Konstantego Semeniuków, zm. z rodziny Chwedczuków Rodzina
10:00 + Krystyny Kowalczyk, zm. rodziców i dziadków obu stron Jadwiga Kasperuk
11:30 + Haliny, Wacława Czarnockich, Tadeusza, zm. z całej rodziny Alicja Wróblewska
11:30 + Eleonory, Franciszka, zm. z rodziny Góreckich, Kondraciuków, Miłkowskich Halina Górecka
17:00 + Grzegorza i Bogusława Obrępalskich Rodzina
17:00 W intencji dusz czyśćcowych  
Wt. 7:00 + Zofii, Henryka, zm. rodzeństwo Urszula Bodzon
7:00 + Jana (17r.), Janusza, Wojciecha, zm. z całej rodziny Danuta Walczuk
7:00 + Kazimiery Nasiłowskiej (7 dz.) Rodzina
17:00 Wypominki: Grzybów, Kamianka  
17:00 + Henryka Walaszczyka (13r.) Dorota Szpura
17:00 + Sabiny Rutkowskiej Danuta Denisiuk
Śr. 7:00 + Franciszka, Marianny Kalużnych Rodzina
7:00 + Jana Szoplika Stanisława Kacprowska
7:00 Przez wstawiennictwo Św. O. Pio o szczęśliwą operację dla córki Agnieszki Matka
17:00 Wypominki: Kol.Klimczyce, Klimczyce, Binduga  
17:00 Dz-bł do MB Sarnackiej o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny Stanisława Jędrzejuk
17:00 Do MB Sarnackiej  
Czw. 7:00 + Janusza (2r.) Bożena Kuzyńska
7:00 + Teofili, Wawrzyńca, Bolesławy, Czesławy, Zofii, Stanisławy, zm. z rodziny Stachowiczów, Karwackich, Wawryniuków Józef Stachowicz
7:00 + Adolfa (r.) Wiesław Troć
17:00 Wypominki: Kózki, Bużka, Franopol  
17:00 Dz-bł w 8 r. ur. Weroniki Rodzice
17:00 + Jana, Pauliny, Bronisława, zm. z r. Hawryluków, Kurowskich, Panasiuków, Cecylii, Stanisława, zm. z r. Ilczuków, Szymanowiczów, Ireny Rypina, Heleny, Franciszka Hryniewskich, Marka Pióro, Haliny Matejczuk Krystyna Ilczuk
Pt. 7:00 + Marianny Semeniuk Krzysztof Makaruk
7:00 + Aleksandra, Marianny, zm. z rodziny Adamiuków Bożena Wasiluk
7:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Sławomira Żona i Dzieci
17:00 Wypominki: Kol.Hołowczyce, Hołowczyce  
17:00 + Zm. Rodziców obu stron, zm. z rodziny Szewczuków, Grzędzińskich i Bobryków Klementyna Grzędzińska
17:00 + Piotra Klimiuka Rodzina
Sob. 7:00 + Jana (r.), Rozalii, Stanisława, zm. z rodziny Jadczuków i Wawryniuków Zofia Jadczuk
7:00 + Anny i Wincentego Wasiluk Stanisław Wasiluk
7:00 + Danuty Ostaszewskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 Wypominki: Rozwadów, Płosków, Kol.Płosków  
17:00 + Stanisława Kordaczuka Rodzina
17:00 + Reginy, Eugeniusza, Janusza Nowosielskich, Krystyny Średzińskiej, Marcina Świderskiego Edyta Średzińska
Niedz. 8:30 + Zdzisławy, Mieczysława, Sławomira, zm. z rodziny Mikiciuków i Rurków Hanna Matejczuk
10:00 Wypominki: Chybów, Terlików  
11:30 + Stanisławy, Józefa Gregorczuk i ich rodziców Elżbieta Grzegorczuk
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja  
17:00 Wypominki: Sarnaki  
17:00 + Pawła Karwackiego (3r.), zm. z rodziny Skolimowskich i Jadczuków Elżbieta Wypychowska

 

Intencje Mszy Świętych 26.10. – 01.11.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 + Jana – greg.29
7:00 + Leokadii – greg.26
17:00 + Tadeusza Wolskiego
17:00 + Franciszka (r.)
17:00 + Wiesława (7r.), rodziców i dziadków obu stron
Wt. 7:00 Dz-bł w 14 r. ślubu Katarzyny i Rafała, w 5 r. ślubu Moniki i Kamila
7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Jana – greg.30
17:00 + Leokadii – greg.27
17:00 + Marianny, Adolfa, Stanisława zm. z r. Bogdaniuków, Walczuków, Dmowskich
Śr. 7:00 + Tadeusza, Mirosława, Romana
7:00 + Tadeusza Stefaniuka
7:00 + Tadeusza (im.)
7:20 + Leokadii – greg.28
17:00 + Tadeusza Kasperuka
17:00 + Tadeusza, Jadwigi, Wincentego
Czw. 7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Marianny Zubkowicz (7 dz.)
7:00 + Zygmunta, Stanisławy, Heleny, Franciszka, Pawła, Rafała i zm. dziadków
17:00 + Danuty Ostaszewskiej
17:00 + Leokadii – greg.29
17:00 + Tadeusza (r.), Stanisławy
Pt. 7:00 + Leokadii – greg.30
7:00 O miłosierdzie i łaskę wiary w rodzinie
17:00 + Julii zm. z rodziny Cybulskich
17:00 + Hieronima, Jana, Katarzyny, Stanisława Kadłubowskiego
17:00 + Klementyny, Kazimierza, Józefa zm. rodziców
Sob. 7:00 + Romana Wyganowskiego
7:00  
17:00 O zdrowie dla męża
17:00 + Władysława Kłykocińskiego (1r.)
17:00 + Stanisława zm. z rodziny
Niedz. 8:30 + Edwarda Osieja
8:30 + Alfreda, Jadwigi, Tadeusza zm. z rodziny Wolskich
10:00 + Reginy (r.), Jana Ziółkowskich, Heleny, Tadeusza Łozeckich
11:30 Za Parafian i Gości
17:00 + Teresy Felczuk

Intencje mszalne 19-25.10.2020

Intencje Mszy Świętych 19.10. – 25.10.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon. 7:00 + Jana – greg.22  
7:00 + Stanisława Zubkowicza Rodzina
7:00 O zdrowie dla Mamy Córka
17:00 + Tadeusza, zm. rodziców z obu stron Irena Trochimiuk
17:00 + Leokadii – greg.19  
17:00 Dz-bł w 21 r. ur. Wiktorii Rodzice i Siostry
Wt. 7:00 + Jadwigi (11 r.), Stanisława i Bogumiła Alina Presnarewicz
7:00 + Jana – greg.23  
7:00 + Genowefy, Czesława, zm. dziadków Wiesława Sterniczuk
7:20 + Józefa Malinowskiego (7 dz.) Rodzina
17:00 + Leokadii – greg.20  
17:00 + Bronisławy, Wincentego, Bolesława, Franciszki, Franciszka, Julii, Bolesława Marian Folwarski
Śr. 7:00 + Jana Celina Dziwińska
7:00 + Urszuli Gumienniczuk (im.) Rodzina
7:00 + Leokadii – greg.21  
7:20 + Jana – greg. 24  
7:20 + Romana Wyganowskiego (7 dz.) Rodzina
17:00 + Wiesławy Kordaczuk (r.) Stanisław Kordaczuk
17:00 + Zdzisławy Szczerbickiej (r.) Córki
Czw. 7:00 + Leokadii – greg.22  
7:00 + Jana – greg.25  
7:00 Dz-bł w intencji Księdza Proboszcza Bezimienna
17:00 + Patryka Makowskiego Rodzina
17:00 + Kamila Pióro Rodzina
17:00 + Mirosława Dudziuka (21 r.), Wiesławy Mariusz Dudziuk
Pt. 7:00 + Jana – greg.26  
7:00 + Mariana Żabickiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Tadeusza Modesta Nasiłowskiego (1 r.) Rodzina
17:00 + Franciszka Antoszczuka (7 dz.) Rodzina
17:00 Dz-bł w 11 r. ur. Zuzanny Rodzice
17:00 + Leokadii – gre.23  
Sob. 7:00 + Mai Tyczyno, Tadeusza i Zdzisławy Rodzina
7:00 + Leokadii – gre.24  
7:00 + Jana – gre.27  
16:00 Ślub Dorota Mikołajczuk vel Kalinowska i Sylwester Chaciński  
17:00 + Bożenny i Tadeusza Marciniszyn  
17:00 + Tadeusza, Mirosława zm z rodziny Bartoszuków Rodzina
Niedz. 8:30 + Leokadii – gre.25  
8:30 + Genowefy, Stanisława, Bronisławy, Antoniego Jan Jaszczuk
10:00 Za parafian  
11:30 + Tadeusza, Stanisława Szeweluków i ich rodziców Stefan Szeweluk
11:30 + Jana – greg.28  
17:00 + Leszka Terlikowskiego (3 r.) Żona i Dzieci
17:00 Dz-bł w 13 r. ślubu Agnieszki i Mariusza i w r. ur. Aleksandy i Gabrieli Celina Dziwińska

 

Intencje Mszy Świętych 12.10. – 18.10.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 + Leokadii – greg.12
7:00 + Jana – greg.15
7:00 + Teresy Makarskiej (30 dz.)
17:00 Dz-bł w intencji Zuzanny
17:00 Dz-bł w 27 r. ślubu Dariusza i Moniki
17:00 Dz-bł w 1 r. ślubu Eweliny i Jakuba, w 4 r. ślubu Katarzyny i Krzysztofa
Wt. 7:00 + Leokadii – gre.13
7:00 + Jana – greg.16
7:00 + Izabeli Wawryniuk – Kosteckiej (30 dz.)
17:00 + Ireneusza Żaka
17:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
Śr. 7:00 + Jana – greg.17
7:00 + Janusza, Małgorzaty, zmarłych rodziców
7:00 + Danuty Ostaszewskiej (7 dz.)
17:00 + Leokadii – greg.14
17:00 O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski
Czw. 7:00 + Jadwigi Karwackiej
7:00 + Ksawerego, Władysława, Marianny Korniluk
7:00 + Otylii Skwarczyńskiej
17:00 + Jana – greg.18
17:00 + Leokadii – greg.15
17:00 + Teresy, Karoli, Henryka Kutników
Pt. 7:00 + Jana – greg. 19
7:00 Dz-bł w 85 r. ur. Teresy Nowosielskiej
17:00 Dz-bł w 70 r. ur. Kazimierza
17:00 + Jadwigi (r.), Mariana, Stanisława
17:00 + Leokadii – greg.16
Sob. 7:00 + Leokadii – greg.17
7:00 + Jana – greg.20
7:00 + Władysławy Terlikowskiej
17:00 + Alicji, Wojciecha, Michała zm. rodziców z obu stron, Tadeusza, Józefa
17:00 + Sławomira Dudziuka i dziadków Pawłowskich
17:00 Dz-bł w 20 r. ślubu Małgorzaty i Jacka
Niedz. 8:30 + Szczepana Matejczuka (1r.)
8:30 + Leokadii – greg.18
10:00 Za parafian
11:30 + Elżbiety (22 r.), Henryka (18 r.)
11:30 + zm. Dziadków, Stanisława i Marianny Ciężar, Antoniego i Władysławę Ciołek
17:00 + Jana – greg.21
17:00 + Janiny, Stefana Janowskich

Intencje mszalne 5.10-11.10.2020

Intencje Mszy Świętych 05.10. – 11.10.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon.

(II dzień Misji)

7:00 + Władysławy (31 r.) Celina Dziwińska
7:00 + Leokadii – greg. 5  
7:00 + Anny, Józefa Kalinowskich Jadwiga Kalinowska
10:00 + Jana – greg. 8  
10:00 + Edmunda Skwarczyńskiego Grażyna Wolska
10:00 W intencji Dusz Czyśćcowych  
Wt.

(III dzień Misji)

7:00 + Leokadii – greg. 6  
7:00 + Jana – greg. 9  
7:00 + Alicji Siostra z koleżankami
7:20 + Janiny Kordaczuk (r.) Stanisław Kordaczuk
7:20 + Genowefy zm. rodziców z obu stron Halina Izdebska
7:20 +  Grzegorza (2 r.), Bogusława Obrępalskich Rodzina
Śr.

(IV dzień Misji)

8:30 + Stanisława (r.), Genowefy, Stanisława, Henryka, zm. dziadków Krystyna Walczuk
8:30 + Leokadii – greg. 7  
10:00 + Jana – greg. 10  
17:00 + Marka Nowosielskiego (im.) Rodzice i Brat
17:00 Do Matki Bożej Sarnackiej  
17:00 Dz-bł w r. ur. Mai i Gabrieli Rodzina
Czw.

(V dzień Misji)

8:30 + Stanisława (r.), Genowefy, Wiesława, Jadwigi Janusz Paździor
8:30 + Leokadii – greg. 8  
10:00 + Jana – greg. 11  
10:00 Dz-bł w 99 r. ur. Jadwigi Dudziuk                Wnuki i Prawnuki
17:00 + Wawrzyńca, Teofili, Bogusławy, Czesławy zm. z rodz. Stachowiczów, Karwackich, Wawryniuków Józef Stachowicz
17:00 + Jana, Heleny, Mariana Barbara Domańska
Pt.

(VI dzień Misji)

 

7:00 + Leokadii – greg. 9  
7:00 + Jana – greg. 12  
7:00 + Tadeusza i zm. rodziców Irena Trochimiuk
10:00 + Kazimierza zm. rodziców z obu stron Roman Gregorczuk
10:00 + Władysława Stanisław Kuchta
Sob.

(Konsekrcja Nowego Kościoła)

 

7:00 + Leokadii – greg. 10  
7:00 + Jana – greg. 13  
11:00 Poświęcenie Nowego Kościoła  
  Dz-bł w 33 r. ślubu Aleksandry i Ryszarda Sołomiewicz Małżonkowie
17:00 + Jana Guza (8r.), Jadwigi, Władysława, Elżbiety, Bogdana, Stanisława Rodzina
Niedz.

(Zakończenie Misji)

8:30 +  Zm. z rodz. Kasjaniuków i Szymczuków Rodzina
8:30 + Leokadii – greg. 11  
10:00 Za parafian  
10:00 + Jana – greg. 14  
11:30 + Haliny Popławskiej (1 r.) Syn
11:30 + Jana Szyszko (1 r.) Wiesław Popławski
17:00 + Henryka, Zofii, Elżbiety, Jana, Zbigniewa, Wojciecha, Leszka Siostra

 

Intencje Mszy Świętych 28.09. – 04.10.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 + Pawła Cieślaka (r)
7:00 + Heleny – greg. 28
18:00 + Jana Uścinowicza – greg. 1
18:00 + Księdza Pawła Kępińskiego
Wt. 7:00 + Stanisławy, Edwarda Ostoiskich
7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Heleny – greg. 29
18:00 + Artura (4r) Jana zm. rodziców
18:00 + Jana – greg. 2
18:00 + Dz-bł w 18 r. ur. Izabeli
Śr. 7:00 + Franciszka, Bronisławy
7:00 + Mariana Żabickiego (7dz.)
7:00 + Heleny greg. 30
7:20 + Jana greg. 3
18:00 + Marianny (20r) Aleksandra, Adama i Mariana
Czw. 7:00 + Leokadii Melech – greg. 1
7:00 + Jana – greg. 4
17:00 + Czesława, Genowefy, Stanisława, Haliny Bazylczuk
17:00 + Lucjana Kopika (11r.) zm. z rodz. Romaniuków i Kopików
Pt.

 

7:00 + Leokadii – greg. 2
7:00 + Ireny Orzepowskiej (1r)
7:00 Dz-bł w intencji nowożeńców i całej rodziny
17:00 + Jana – greg. 5
17:00 + Stanisława Cieciery (r) zm. z rodziny
Sob.

 

7:00 + Franciszka (im) Dominika (r) Eleonory, Marii, Sabiny
7:00 + Zofii Jakubiak rodziców obu stron
7:00 + Leokadii – greg. 3
16:00 Ślub Patrycja Chibowska i Karol Denisiuk
17:00 + Jana – greg. 6
17:00 + Heleny (26r) Franciszka
17:00 + Eugeniusza (r) Reginy Nowosielskich
Niedz. 8:30 + Edwarda Osieja
8:30 + Leokadii – greg. 4
10:00 Za parafian
11:30 + Jana – greg. 7
11:30 + Zofii (r) Krzysztofa, Antoniego, Michała i zm. z rodz.
17:00 + Zbigniewa Michniewicza
17:00 Do Matki Bożej różańcowej w int.  całej rodz.