Intencje mszalne 28.12.-3.01.2021

Intencje Mszy Świętych 28.12. – 03.01.2021r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

7:00 + Ireny (r.), Józefa, Marka, Janusza, Krzysztofa Marian Domański
7:00 + Kazimierza, Leokadii, Wiesława, zm dziadków z obojga stron Teresa Głuchowska
7:00 + Anastazji, Wojciecha, Jana, Józefa, Anny, Marii, Stanisława, Marii Krystyna Nowosielska
7:20 Dz-bł o zdrowie dla żony Mąż
17:00 + Stanisławy, Franciszka Wanda Gumienniczuk
17:00 + Jana Buławskiego, zm z rodz Buławskich i Klimaszewskich Rodzina
 

 

Wt.

7:00 + Stanisławy, Stanisława, Stanisławy Lewandowskiej Małgorzata Jakubiak
7:00 + Wojciecha Prusińskiego Żona
17:00 + Stefanii, Danuty, zm z rodz Januszkiewiczów i Ostaszewskich Łukasz Ostaszewski
17:00 + Zdzisławy i Krzysztofa Szczerbickich Córki
 

Śr.

7:00 + Jadwigi Chwedoruk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Józefa Czarnockiego (7r.) Rodzina
17:00 + Zbigniewa, Leokadii, Zbigniewa Skrobacz Mariola Wolska
17:00 + Alfreda Trochimiuka (30 dz) Uczestnicy pogrzebu
 

Czw.

7:00 + Piotra Żona
7:00 + Marianny, Jana, Henryka, Eugeniusza Roman Romaniuk
17:00 + Napoleona (r.) Krystyna Gregorczuk
17:00 + Stanisława (r.), Stanisławy, Romana Częstochowskich Syn Stefan
 

 

Pt.

(Nowy Rok)

8:30 Dz-bł w int rodziny Andrzej Wasiluk
8:30 + Mieczysława Lutkiewicza (im) Żona
10:00 Za parafian i gości  
11:30 + Tadeusza (r.) Rodzina
11:30 Dz-bł o opiekę MB dla rodziny w nowym roku Alicja Wróblewska
17:00 + Reginy Żurawskiej Danuta Cieślak
 

 

Sob.

 

7:00 + Zbigniewa Radziwonka (12r.), Izabeli Elżbieta Korniluk
7:00 Dz-bł w 43 r ślubu Stanisławy i Mirosława Kacprowskich Dzieci z rodzinami
17:00 + Stanisławy Lipińskiej (30 dz) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Zbigniewa Radziwonka (12r.) Janusz Radziwonka
 

 

Niedz.

8:30 + Mariana, zm z rodz Jóźwiaków Bezimienna
8:30 + Jana Warownego Pracownicy Urzędu Gminy
10:00 Za parafian i gości  
11:30 Dz-bł w 11 r ur Macieja Gregorczuka Rodzice
17:00 + Reginy Lewickiej (r.), Romana Wyganowskiego Ewa Gorzała
18:00 W intencji mężczyzn  

 

Intencje Mszy Świętych 21.12. – 27.12.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 O światło Ducha Św. i powrót do Boga dla syna
7:00 + Jadwigi Dudziuk (7 dz.)
17:00 + Teresy, Władysława Seredziuków I ich rodziców
17:00 + Marianny, Piotra, Heleny, Stefana, Henryka
17:00 + Waldemara Wasilewskiego (r.)
Wt. 7:00 O światło Ducha Św. i powrót do Boga dla Syna
   
17:00 + Kamila Pióro
17:00 + Haliny (r.), Tadeusza Głuchowskich
Śr. 7:00 + Jana, zm. z rodz. Wawryniuków
7:00 + Anny Pietruczuk (7 dz.)
17:00 + Janiny Stefańskiej (7 dz.)
17:00 + Jadwigi Chwedoruk
 

Czw.

 

Wigilia

7:00 Dz-bł w 2 r. ur. Eweliny
7:00 + Zm. z rodz. Wasiluków, Sakowskich, Adamiuków, Kroszków
7:00 + Stanisławy, Józefa, Adolfa Jakoniuka, zm. z rodz. Wasiluków, Jakoniuków, Kasperuków
22:00 + Leokadii, Czesława, Andrzeja, Krzysztofa, Haliny
Pt.

 

Boże Narodzenie

 

24:00 PASTERKA – Za parafian i gości
24:00 + Agnieszki Ziółkowskiej
8:30 + Stanisława Daniluka (r.) i jego rodziców
8:30 + Pauliny Sasin (r.), Anieli (r.), Franciszka Sasinów
10:00 + Cecylii Ilczuk (r.) i jej rodziców
11:30 Dz-bł w 50 r. ślubu Stanisława i Tadeusza Gumienniczuków
11:30 Dz-bł w int. ks. Adama (im.)
17:00 O potrzebne łaski w int. całej rodziny
Sob.

 

Św. Szczepana

8:30 + Marka Nowosielskiego
8:30 + Szczepana Matejczuka
10:00 Chrzty
11:30 + Bogusława Jóźwiaka
11:30 + Józefa, Marianny Kalużnych
17:00 Dz-bł w 6 r. ur. Filipa, 10 r. ur. Karoliny, w int. ich rodziców
Niedz.

Świętej Rodziny

8:30 + Janiny (r.), Kazimierza
8:30 + Szczepana Bartoszuka
10:00 Za parafian i gości
11:30 Dz-bł w 50 r. ślubu Aliny i Edwarda Kasjaniuków
11:30 + Marianny, Michała, Stanisławy, Romana, Leokadii, Longina
17:00 + Janiny, Antoniego Wawryniuków

Intencje 14-20.12.20

Intencje Mszy Świętych 14.12. – 20.12.2020 r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon.

 

7:00 O światło Ducha Św. i powrót do Boga dla syna Matka
7:00 + Jadwigi Chwedoruk Tarkowscy
7:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mamy Krystyna Jaszczuk
17:00 + Ireny Lipińskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Piotra i Ryszarda Krzysztof i Agnieszka
Wt.

 

7:00 + Bronisława, Adeli, Marianny, Jadwigi, Stanisława Celina Hackiewicz
7:00 + Czesława Oreszczuka (7 dz.)  
7:00 O światło Ducha Św. i powrót do Boga dla syna Matka
17:00 + Jadwigi Chwedoruk KRK Ewa Duszkiewicz
17:00 + Stanisława, Stanisławy Wyrzykowskich, zm. dziadków Wiesław Wyrzykowski
Śr. 7:00 O światło Ducha Św. i powrót do Boga dla syna Matka
7:00 + Stanisława Jadczuka (7 dz.)  
17:00 + Józefy Sadowskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Mariana (r.), Haliny zm. dziadków Jolanta Jaskólska
Czw. 7:00 + Stanisławy Sienkiewicz (4 r.) Córka
7:00 O światło Ducha Św. i powrót do Boga dla syna Matka
17:00 + Marianny, zm. rodziców obu stron Roman Gregorczuk
17:00 + Jana Kalużnego (4 r.), zm. rodziców Żona
Pt. 7:00 O światło Ducha Św. i powrót do Boga dla syna Matka
7:00    
17:00 + Piotra Gałeckiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Szczepana Sterniczuka (r.) Żona
17:00 + Ireny Rypina (r.) Rodzina
Sob. 7:00 + Stanisława Zubkowicza Rodzina
7:00 O zdrowie dla mamy Córka
7:00 O światło Ducha Św. i powrót do Boga dla syna Matka
17:00 + Henryka Szewczuka (13 r.), zm. z rodz. Rodzina
17:00 + Katarzyny, Stanisława Wedziuk Henryka Wyrzykowska
Niedz.

(IV niedz. Adwentu)

8:30 + Jana Celina Dziwińska
8:30 O światło Ducha Św. i powrót do Boga dla syna Matka
10:00 Za Parafian  
11:30 Dz-bł w 4 r. ur. Karoliny Rodzice
17:00 + Olgi Kasperuk, Józefa Szczepan Kasperuk

 

Intencje Mszy Świętych 07.12. – 13.12.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon.

 

7:00 + Heleny Piekarskiej (30 dz.)
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza (30 dz.)
7:00 + Ludomiły Cempel (30 dz.)
17:00 + Alfreda Trochimiuka (7 dz.)
17:00 + Marianny Zubkowicz
17:00 W intencji dusz czyśćcowych
Wt.

(Uroczystość Niepokalanego poczęcie NMP)

8:30 + Zenona (r.), Józefy, Andrzeja
10:00 + Henryka, Mieczysława
17:00 Dz-bł o zdrowie dla Teresy
17:00 + Otylii, Franciszka, zm. z r. Marciniuków i Hajków
Śr. 7:00 + Czesława Wawryniuka (30 dz.)
7:00 + ks.Andrzeja Oleszczuka (4 r.)
7:00 + Stanisławy Lipińskiej (7 dz.)
17:00 + Edwarda Nikoniuka (30 dz.)
17:00 + Wiesławy Dudziuk
Czw.

(Rekolekcje)

7:00 + Jadwigi Chwedoruk (7 dz.)
9:00 + Julianny (r.), Wacława
17:00 + Kacpra Wasiluka (4 r.)
19:00 Dz-bł w 16 r. ur. Aleksandra i 11 r. ur. Sabiny
Pt.

(Rekolekcje)

7:00 + Zm. z KRM z Chlebczyna
7:00 + Zm. z KRK z Chlebczyna
9:00 + Joanny Szymaniuk
17:00 + Eugeniusza (12 r.)
19:00 + Jarosława (28 r.), zm. z r. Piórów, Tobotów i Makaruków
Sob.

(Rekolekcje)

7:00 Dz-bł w 17 r. ur. Zuzanny
7:00 + Bogdana, Mariana, zm. dziadków
9:00 Wypominki
16:00 Ślub
17:00 + Henryka Chromca (6 r.), Bronisławy, Kazimierza i Adeli
19:00 Dz-bł w 1 r. ur. Zofii Lewickiej
Niedz.

(III niedz. Adwentu)

8:30 + Edwarda, Stanisławy, Piotra, Jolanty, Janiny
10:00 Za Parafian
11:30 Dz-bł w 50 r. ur. Jarosława i 25 r. ur. Jakuba
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja
17:00 + Ireneusza Żaka
17:00 + Haliny Czarnockiej (r.), Wacława

Intencje 30.11-6.12.2020.

Intencje Mszy Świętych 30.11. – 06.12.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon.

 

7:00 + Marianny, Józefa, Romana Teresa Wyganowska
7:00 + Genowefy Karda (2 r.) Barbara Karda
17:00 + Ireny Lipińskiej Teresa Świderska
17:00 + Andrzeja Barei (im.) Rodzice
17:00 + Andrzeja (im.), Józefy, Stanisława, Ireny Maria Dudziuk
Wt. 7:00 + Bogusława Jóźwiaka Bezimienna
7:00    
17:00 + Józefy Kosianko (59r.), Stanisława Kosianko (74r.) Anna Jurzyk
17:00 + Olgierda, Witolda, Wandy Religioni Barbara Sołtan
Śr. 7:00 + Reginy, Romualda, Tomasza, zm. z r. Lewickich Lewiccy
7:00    
17:00 + Genowefy (r.), Justyna, Leokadii, Józefa, zm. dziadków Krystyna Walczuk
17:00 Do MB Sarnackiej  
Czw. 7:00 + Witolda, Genowefy Makarskiej Antoni Makarski
7:00    
17:00 + Reginy, Zofii, Tadeusza, Jerzego, zm. z r. Wyrzykowskich i Idzikowskich Lewiccy
17:00 + Romualda Lewickiego Ewa Gorzała
Pt. 7:00 + Mirosławy Wróblewskiej (4 r.) Rodzina
7:00 + Eugeniusza Cieciery (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 Dz-bł przez wstawiennictwo Św.Barbary w int. Pracowników Tłoczni Gazu i ich rodzin Pracownicy Tłoczni Gazu
17:00 + Zmarłych Pracowników Tłoczni Gazu w Hołowczycach: Jacka Krasuskiego, Kazimierza Lewandowskiego, Ireneusza Olszewskiego, Jana Miękusa, Sławomira Dudziuka, Władysława Kielaka, Tomasza Chalimoniuka, Edmunda Obrępalskiego, Janusza Gregorczuka, Szczepana Kaczorowskiego, Władysława Kłykocińskiego, Piotra Horbowca Pracownicy Tłoczni Gazu
17:00 Dz-bł w 40 r. ur. Ewy Rodzice
Sob. 7:00 + Macieja (r.) Rodzina
7:00 + Joanny Szymaniuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 Dz-bł w 60 r. ur. Wiesławy Mąż i Synowie
17:00 Dz-bł w 70 r. ur. Krystyny Siostra
17:00 + Stanisławy, Romana, Leokadii, Longina Tadeusz Hepner
Niedz.

(II niedz. Adwentu)

8:30 + Edwarda Osieja Żona i Dzieci
10:00 Za Parafian  
11:30 + Longina, Leokadii, zm. dziadków obu stron Jolanta Piwoni
11:30 Dz-bł w 11 r. ur. Amelii i Zofii Rodzice
17:00 + Zbigniewa Czarnockiego (r.), Janiny i Mariana Siostry

 

Intencje Mszy Świętych 23.11. – 29.11.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon.

 

7:00 + Kazimiery Nasiłowskiej
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza
17:00 + Mariana (7 dz.)
17:00 + Marianny Zubkowicz (30 dz.)
17:00 + ks. Jana Krzewskiego (r.)
Wt. 7:00 + Heleny Gregorczuk
7:00 + Czesława Wawryniuka
17:00 Dz-bł w 36 r. ślubu Elżbiety i Antoniego
17:00 + Heleny (1r.), Wacława
Śr. 7:00 + Marianny Nowosielskiej
7:00 O zdrowie dla Andrzeja
7:00 + Ireny Lipińskiej (7 dz.)
17:00 + Janiny (12 r.), Franciszka, zm. dziadków z obojga stron
17:00 + Michała, Marianny, Bogdana
Czw. 7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Józefy Sadowskiej (7 dz.)
7:00 + Piotra Gałeckiego (7 dz.)
17:00 O zdrowie dla Anny
17:00 + Ludomiły Cempel
17:00 + Iwony Jasińskiej-Narojek (r.), Wiesława
Pt. 7:00 Dziękczynna za powrót do zdrowia Kajetana
7:00  
17:00 + Aleksandry, Kazimierza, Mirosława
17:00 + Kazimiery Nasiłowskiej (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Aleksandry
Sob. 7:00 + Leszka Kani, zm. z r. Wasiluków i Adamiuków
7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Zdzisławy (8 miesiąc po śm.), Tadeusza, Bożeny, Heleny Kalinowskiej
17:00 + Joanny Szymaniuk
17:00 + Zdzisława
17:00 + Zdzisławy Szczerbickiej (im.)
Niedz. 8:30 + Stanisławy, Mieczysława, Marianny Hepner, Leokadii, Longina
10:00 Za Parafian
11:30 + Tomasza, Jana, Heleny, Nikodema, Henryka, Teresy
17:00 Dz-bł w int. Kacpra, Zuzanny, Igi, Adama i Filipa

Intencje 16.11.-22.11.2020.

Intencje Mszy Świętych 16.11. – 22.11.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon.

 

7:00 + Janiny, Władysława, zm. z rodziny Syn
7:00 Dz-bł w 1 r. ślubu Agnieszki i Dominika Małżonkowie
7:00 + Czesława Wawryniuka (7 dz.) Rodzina
17:00 + Joanny Szymaniuk Rodzice i Wychowawca klasy IV
17:00 + Andrzeja (2 r.), Anny, Józefa Rodzina
17:00 + Wiesławy, Mirosława Mariusz Dudziuk
Wt. 7:00 + Zygmunta, Marianny Makarskich Antoni Makarski
7:00 O łaskę wiary dla siostry Brat
7:00 + Edwarda Nikoniuka (7 dz. po pogrzebie) Rodzina
17:00 + Zm. z rodz. Mikiciuków Córka
17:00 + Kazimierza, Marii Janina Wyrzykowska
Śr. 7:00 O zdrowie dla mamy Córka
7:00 +  Stanisława Zubkowicza Rodzina
7:00 + Elżbiety Jadwiga Waszczuk
17:00 + Joanny Szymaniuk Radni i Wójt Gminy Sarnaki
17:00 + Zm. z rodz. Folwarskich, Kalinowskich Jadwiga Kalinowska
Czw. 7:00 + Andrzeja Serafinowicza (r.) Aneta Marczuk
7:00 + Moniki, Eugeniusza Zienkiewicz Antoni Makarski
7:00 + Ludomiły Cempel (7 dz. po pogrzebie) Rodzina
7:20 + Ireny Lipińskiej (7 dz.) Rodzina
17:00 + Danuty Ostaszewskiej KRK Sarnaki
17:00 + Joanny Szymaniuk Rodzina Danilczuków
17:00 + Mariana Terlikowskiego (r.) Dzieci i Wnuki
Pt. 7:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Bezimienna
17:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Rada parafialna
17:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Wspólnota mężczyzn
17:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Parafianie
Sob. 7:00 + Henryka (r.), zm. z rodz. Jadczuków i Gregorczuków Krystyna Czeberkus
7:00 + Kazimierza Jakubiaka, zm. rodziców obu stron Marian Jakubiak
7:00 + Józefy (r.), zm. z r. Sakowskich, Szmurłów i Wasiluków Andrzej Wasiluk
16:00 Ślub: Lewandowska, Świderski  
17:00 + Tadeusza Kasperuka (r.) Żona i Dzieci
17:00 + Tadeusza Wróblewskiego (r.), zm. z r. Wróblewskich Alicja Wróblewska
17:00 + Janusza Gregorczuka, zm. Z r. Gregorczuków Żona z rodziną
Niedz. 8:30 + Józefa Marciniuka (14 r.) Rodzina
8:30 + Kamila Pióro Rodzina
10:00 Za Parafian  
11:30 Dz-bł w 60 r. ur. Cecylii Stefaniuk  
11:30 + Józefa i Marianny Szoplik Rodzina
17:00 + Jana Celina Dziwińska
18:00 W intencji mężczyzn  

 

Intencje Mszy Świętych 09.11. – 15.11.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon.

 

7:00 + Otylii Skwarczyńskiej (30 dz.)
7:00 + Tadeusza Czarnockiego, Katarzyny Kalman, zm. z rodz. Czarnockich, Matejczuków, Piórów
17:00 + KRK z Klimczyc i ich rodzin
17:00 + Wiktorii, Ignacego, Jerzego, zm. z rodz. Poźniaków, Albiny Jodłowskiej
17:00 + Andrzeja Sołtana
Wt. 7:00 Dz-bł w intencji poczętego dziecka
7:00 + Józefa Malinowskiego
7:00 + Tomasza Dmitruka, Jadwigi (r.), Zygmunta Chybowskich
17:00 + Henryka Świderskiego
17:00 + Jana, Marianny Mazuruk, zm. z całej rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące
Śr.

 

Święto

Niepodległości

7:00 + Józefy, Wiktora, zm. z rodz. Onopiuków, zm. dziadków z obu stron
7:00 + Kazimiery Nasiłowskiej
7:00 + Eugeniusza Cieciery (7 dz.)
10:00 W intencji Ojczyzny
17:00 + Jadwigi, Michała Wyganowskich
17:00 + Marii, Kazimierza
Czw. 7:00 + Ireny Lech (r.), zm. z rodz.
7:00 + Janusza Klimiuka, zm. rodziców
7:00 + Joanny Szymaniuk (7 dz.)
17:00 + Bogusława, Bronisławy Wasilewskich
17:00 + KRK z Kózek i Bindugi i zm. z ich rodzin
17:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla członków Żywego Różańca z Kózek i Bindugi i ich rodzin
Pt. 7:00 + Franciszka Antoszczuka (30 dz.)
7:00 + Heleny Piekarskiej (7 dz.)
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza (7 dz.)
17:00 + Danuty Ostaszewskiej, zm. z KRK
17:00 + Ireneusza Żaka
17:00 + Marianny, Michała, zm. rodziców obu stron
Sob. 7:00 + Romana Wyganowskiego (30 dz.)
7:00 + Romana Wyganowskiego
17:00 + Marianny Zubkowicz
17:00 + Józefa Malinowskiego (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 60 r. ślubu Bogusławy i Wincentego Żabickich
Niedz. 8:30 + Eugeniusza
8:30 + Andrzeja Gregorczuka (2r.), Anny
10:00 Za Parafian
11:30 + Krystyny Szoplik, zm. z rodz.
11:30 + Polikarpa Lewczuka (12r.)
17:00 + Rodziców i braci

2.11.-9.11.2020 r.

Intencje Mszy Świętych 02.11. – 08.11.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon.

(Dzień Zaduszny)

8:30 + Romana, Genowefy, Władysława, Bożeny, Michała, Tadeusza i dziadków obu stron Janina Dudziuk
8:30 + Henryka, Jerzego Wyrzykowskich, zm. rodziców obu stron Henryka Wyrzykowska
10:00 + Zenona, Izabeli, Stanisławy, Ireny, Gleba Lutkiewiczów, Eugeniusza, Jana, Kamili, Konstantego Semeniuków, zm. z rodziny Chwedczuków Rodzina
10:00 + Krystyny Kowalczyk, zm. rodziców i dziadków obu stron Jadwiga Kasperuk
11:30 + Haliny, Wacława Czarnockich, Tadeusza, zm. z całej rodziny Alicja Wróblewska
11:30 + Eleonory, Franciszka, zm. z rodziny Góreckich, Kondraciuków, Miłkowskich Halina Górecka
17:00 + Grzegorza i Bogusława Obrępalskich Rodzina
17:00 W intencji dusz czyśćcowych  
Wt. 7:00 + Zofii, Henryka, zm. rodzeństwo Urszula Bodzon
7:00 + Jana (17r.), Janusza, Wojciecha, zm. z całej rodziny Danuta Walczuk
7:00 + Kazimiery Nasiłowskiej (7 dz.) Rodzina
17:00 Wypominki: Grzybów, Kamianka  
17:00 + Henryka Walaszczyka (13r.) Dorota Szpura
17:00 + Sabiny Rutkowskiej Danuta Denisiuk
Śr. 7:00 + Franciszka, Marianny Kalużnych Rodzina
7:00 + Jana Szoplika Stanisława Kacprowska
7:00 Przez wstawiennictwo Św. O. Pio o szczęśliwą operację dla córki Agnieszki Matka
17:00 Wypominki: Kol.Klimczyce, Klimczyce, Binduga  
17:00 Dz-bł do MB Sarnackiej o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny Stanisława Jędrzejuk
17:00 Do MB Sarnackiej  
Czw. 7:00 + Janusza (2r.) Bożena Kuzyńska
7:00 + Teofili, Wawrzyńca, Bolesławy, Czesławy, Zofii, Stanisławy, zm. z rodziny Stachowiczów, Karwackich, Wawryniuków Józef Stachowicz
7:00 + Adolfa (r.) Wiesław Troć
17:00 Wypominki: Kózki, Bużka, Franopol  
17:00 Dz-bł w 8 r. ur. Weroniki Rodzice
17:00 + Jana, Pauliny, Bronisława, zm. z r. Hawryluków, Kurowskich, Panasiuków, Cecylii, Stanisława, zm. z r. Ilczuków, Szymanowiczów, Ireny Rypina, Heleny, Franciszka Hryniewskich, Marka Pióro, Haliny Matejczuk Krystyna Ilczuk
Pt. 7:00 + Marianny Semeniuk Krzysztof Makaruk
7:00 + Aleksandra, Marianny, zm. z rodziny Adamiuków Bożena Wasiluk
7:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Sławomira Żona i Dzieci
17:00 Wypominki: Kol.Hołowczyce, Hołowczyce  
17:00 + Zm. Rodziców obu stron, zm. z rodziny Szewczuków, Grzędzińskich i Bobryków Klementyna Grzędzińska
17:00 + Piotra Klimiuka Rodzina
Sob. 7:00 + Jana (r.), Rozalii, Stanisława, zm. z rodziny Jadczuków i Wawryniuków Zofia Jadczuk
7:00 + Anny i Wincentego Wasiluk Stanisław Wasiluk
7:00 + Danuty Ostaszewskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 Wypominki: Rozwadów, Płosków, Kol.Płosków  
17:00 + Stanisława Kordaczuka Rodzina
17:00 + Reginy, Eugeniusza, Janusza Nowosielskich, Krystyny Średzińskiej, Marcina Świderskiego Edyta Średzińska
Niedz. 8:30 + Zdzisławy, Mieczysława, Sławomira, zm. z rodziny Mikiciuków i Rurków Hanna Matejczuk
10:00 Wypominki: Chybów, Terlików  
11:30 + Stanisławy, Józefa Gregorczuk i ich rodziców Elżbieta Grzegorczuk
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja  
17:00 Wypominki: Sarnaki  
17:00 + Pawła Karwackiego (3r.), zm. z rodziny Skolimowskich i Jadczuków Elżbieta Wypychowska

 

Intencje Mszy Świętych 26.10. – 01.11.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 + Jana – greg.29
7:00 + Leokadii – greg.26
17:00 + Tadeusza Wolskiego
17:00 + Franciszka (r.)
17:00 + Wiesława (7r.), rodziców i dziadków obu stron
Wt. 7:00 Dz-bł w 14 r. ślubu Katarzyny i Rafała, w 5 r. ślubu Moniki i Kamila
7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Jana – greg.30
17:00 + Leokadii – greg.27
17:00 + Marianny, Adolfa, Stanisława zm. z r. Bogdaniuków, Walczuków, Dmowskich
Śr. 7:00 + Tadeusza, Mirosława, Romana
7:00 + Tadeusza Stefaniuka
7:00 + Tadeusza (im.)
7:20 + Leokadii – greg.28
17:00 + Tadeusza Kasperuka
17:00 + Tadeusza, Jadwigi, Wincentego
Czw. 7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Marianny Zubkowicz (7 dz.)
7:00 + Zygmunta, Stanisławy, Heleny, Franciszka, Pawła, Rafała i zm. dziadków
17:00 + Danuty Ostaszewskiej
17:00 + Leokadii – greg.29
17:00 + Tadeusza (r.), Stanisławy
Pt. 7:00 + Leokadii – greg.30
7:00 O miłosierdzie i łaskę wiary w rodzinie
17:00 + Julii zm. z rodziny Cybulskich
17:00 + Hieronima, Jana, Katarzyny, Stanisława Kadłubowskiego
17:00 + Klementyny, Kazimierza, Józefa zm. rodziców
Sob. 7:00 + Romana Wyganowskiego
7:00  
17:00 O zdrowie dla męża
17:00 + Władysława Kłykocińskiego (1r.)
17:00 + Stanisława zm. z rodziny
Niedz. 8:30 + Edwarda Osieja
8:30 + Alfreda, Jadwigi, Tadeusza zm. z rodziny Wolskich
10:00 + Reginy (r.), Jana Ziółkowskich, Heleny, Tadeusza Łozeckich
11:30 Za Parafian i Gości
17:00 + Teresy Felczuk