Intencje Mszy Świętych 09.11. – 15.11.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon.

 

7:00 + Otylii Skwarczyńskiej (30 dz.)
7:00 + Tadeusza Czarnockiego, Katarzyny Kalman, zm. z rodz. Czarnockich, Matejczuków, Piórów
17:00 + KRK z Klimczyc i ich rodzin
17:00 + Wiktorii, Ignacego, Jerzego, zm. z rodz. Poźniaków, Albiny Jodłowskiej
17:00 + Andrzeja Sołtana
Wt. 7:00 Dz-bł w intencji poczętego dziecka
7:00 + Józefa Malinowskiego
7:00 + Tomasza Dmitruka, Jadwigi (r.), Zygmunta Chybowskich
17:00 + Henryka Świderskiego
17:00 + Jana, Marianny Mazuruk, zm. z całej rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące
Śr.

 

Święto

Niepodległości

7:00 + Józefy, Wiktora, zm. z rodz. Onopiuków, zm. dziadków z obu stron
7:00 + Kazimiery Nasiłowskiej
7:00 + Eugeniusza Cieciery (7 dz.)
10:00 W intencji Ojczyzny
17:00 + Jadwigi, Michała Wyganowskich
17:00 + Marii, Kazimierza
Czw. 7:00 + Ireny Lech (r.), zm. z rodz.
7:00 + Janusza Klimiuka, zm. rodziców
7:00 + Joanny Szymaniuk (7 dz.)
17:00 + Bogusława, Bronisławy Wasilewskich
17:00 + KRK z Kózek i Bindugi i zm. z ich rodzin
17:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla członków Żywego Różańca z Kózek i Bindugi i ich rodzin
Pt. 7:00 + Franciszka Antoszczuka (30 dz.)
7:00 + Heleny Piekarskiej (7 dz.)
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza (7 dz.)
17:00 + Danuty Ostaszewskiej, zm. z KRK
17:00 + Ireneusza Żaka
17:00 + Marianny, Michała, zm. rodziców obu stron
Sob. 7:00 + Romana Wyganowskiego (30 dz.)
7:00 + Romana Wyganowskiego
17:00 + Marianny Zubkowicz
17:00 + Józefa Malinowskiego (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 60 r. ślubu Bogusławy i Wincentego Żabickich
Niedz. 8:30 + Eugeniusza
8:30 + Andrzeja Gregorczuka (2r.), Anny
10:00 Za Parafian
11:30 + Krystyny Szoplik, zm. z rodz.
11:30 + Polikarpa Lewczuka (12r.)
17:00 + Rodziców i braci